ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.ac.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.co.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.org.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.net.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.id.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.sch.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.gov.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.com
260,000
1 سال
290,000
1 سال
315,000
1 سال
.net
299,000
1 سال
330,000
1 سال
380,000
1 سال
.org
299,000
1 سال
375,000
1 سال
445,000
1 سال
.biz
545,700
1 سال
545,700
1 سال
545,700
1 سال
.info
170,000
1 سال
499,000
1 سال
550,000
1 سال
.asia
432,900
1 سال
432,900
1 سال
432,900
1 سال
.co
650,000
1 سال
950,000
1 سال
950,000
1 سال
.name
288,600
1 سال
288,600
1 سال
288,600
1 سال
.us
281,500
1 سال
281,500
1 سال
281,500
1 سال
.academy
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.agency
609,400
1 سال
609,400
1 سال
609,400
1 سال
.actor
1,154,000
1 سال
1,154,000
1 سال
1,154,000
1 سال
.apartments
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
.auction
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.audio
4,505,000
1 سال
4,505,000
1 سال
4,505,000
1 سال
.band
696,700
1 سال
696,700
1 سال
696,700
1 سال
.link
315,400
1 سال
315,400
1 سال
315,400
1 سال
.lol
865,800
1 سال
865,800
1 سال
865,800
1 سال
.love
865,800
1 سال
865,800
1 سال
865,800
1 سال
.mba
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.market
914,400
1 سال
914,400
1 سال
914,400
1 سال
.money
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.bar
2,164,400
1 سال
2,164,400
1 سال
2,164,400
1 سال
.bike
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.bingo
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
.boutique
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.black
1,761,700
1 سال
1,761,700
1 سال
1,761,700
1 سال
.blue
579,300
1 سال
579,300
1 سال
579,300
1 سال
.business
242,400
1 سال
242,400
1 سال
242,400
1 سال
.cafe
936,200
1 سال
936,200
1 سال
936,200
1 سال
.camera
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
1,545,700
1 سال
.camp
1,567,500
1 سال
1,567,500
1 سال
1,567,500
1 سال
.capital
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.center
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.catering
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.click
297,000
1 سال
297,000
1 سال
297,000
1 سال
.clinic
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.codes
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.company
228,200
1 سال
228,200
1 سال
228,200
1 سال
.computer
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.chat
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.design
1,345,200
1 سال
1,345,200
1 سال
1,345,200
1 سال
.diet
4,241,700
1 سال
4,241,700
1 سال
4,241,700
1 سال
.domains
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.email
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.energy
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
.engineer
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.expert
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.education
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.fashion
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.finance
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.fit
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.fitness
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.football
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.gallery
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.gift
543,400
1 سال
543,400
1 سال
543,400
1 سال
.gold
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
.graphics
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.green
2,037,900
1 سال
2,037,900
1 سال
2,037,900
1 سال
.help
848,300
1 سال
848,300
1 سال
848,300
1 سال
.holiday
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.host
2,649,300
1 سال
2,649,300
1 سال
2,649,300
1 سال
.international
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.kitchen
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.land
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.legal
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.life
860,900
1 سال
860,900
1 سال
860,900
1 سال
.network
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.news
656,000
1 سال
656,000
1 سال
656,000
1 سال
.online
675,000
1 سال
1,027,600
1 سال
1,027,600
1 سال
.photo
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.pizza
1,475,900
1 سال
1,475,900
1 سال
1,475,900
1 سال
.plus
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.press
1,997,200
1 سال
1,997,200
1 سال
1,997,200
1 سال
.red
545,400
1 سال
545,400
1 سال
545,400
1 سال
.rehab
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.report
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.rest
1,018,900
1 سال
1,018,900
1 سال
1,018,900
1 سال
.rip
532,800
1 سال
532,800
1 سال
532,800
1 سال
.run
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.sale
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.social
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.shoes
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.site
525,000
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.school
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.space
639,900
1 سال
639,900
1 سال
639,900
1 سال
.style
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.support
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.taxi
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.tech
1,426,600
1 سال
1,426,600
1 سال
1,426,600
1 سال
.tennis
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.technology
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.tips
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.tools
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.toys
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.town
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.university
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.video
656,000
1 سال
656,000
1 سال
656,000
1 سال
.vision
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.watch
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.website
611,400
1 سال
611,400
1 سال
611,400
1 سال
.wedding
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.wiki
774,500
1 سال
774,500
1 سال
774,500
1 سال
.work
255,900
1 سال
255,900
1 سال
255,900
1 سال
.world
860,900
1 سال
860,900
1 سال
860,900
1 سال
.yoga
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.xyz
99,000
1 سال
321,900
1 سال
321,900
1 سال
.zone
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.io
1,550,000
1 سال
1,834,100
1 سال
1,834,100
1 سال
.build
2,037,900
1 سال
2,037,900
1 سال
2,037,900
1 سال
.careers
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.cash
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.cheap
860,900
1 سال
860,900
1 سال
860,900
1 سال
.city
573,800
1 سال
573,800
1 سال
573,800
1 سال
.cleaning
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.clothing
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.coffee
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.college
1,834,100
1 سال
1,834,100
1 سال
1,834,100
1 سال
.cooking
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.country
815,200
1 سال
815,200
1 سال
815,200
1 سال
.credit
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
2,689,900
1 سال
.date
814,400
1 سال
814,400
1 سال
814,400
1 سال
.delivery
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.dental
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
1,455,400
1 سال
.discount
881,500
1 سال
881,500
1 سال
881,500
1 سال
.download
814,400
1 سال
814,400
1 سال
814,400
1 سال
.fans
360,200
1 سال
360,200
1 سال
360,200
1 سال
.equipment
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.estate
860,300
1 سال
860,300
1 سال
860,300
1 سال
.events
860,300
1 سال
860,300
1 سال
860,300
1 سال
.exchange
860,300
1 سال
860,300
1 سال
860,300
1 سال
.farm
860,300
1 سال
860,300
1 سال
860,300
1 سال
.fish
860,300
1 سال
860,300
1 سال
860,300
1 سال
.fishing
795,500
1 سال
795,500
1 سال
795,500
1 سال
.flights
1,420,200
1 سال
1,420,200
1 سال
1,420,200
1 سال
.florist
896,200
1 سال
896,200
1 سال
896,200
1 سال
.flowers
4,312,400
1 سال
4,312,400
1 سال
4,312,400
1 سال
.forsale
896,200
1 سال
896,200
1 سال
896,200
1 سال
.fund
1,458,800
1 سال
1,458,800
1 سال
1,458,800
1 سال
.furniture
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.garden
828,700
1 سال
828,700
1 سال
828,700
1 سال
.global
2,071,900
1 سال
2,071,900
1 سال
2,071,900
1 سال
.guitars
4,312,400
1 سال
4,312,400
1 سال
4,312,400
1 سال
.holdings
1,458,800
1 سال
1,458,800
1 سال
1,458,800
1 سال
.institute
583,500
1 سال
583,500
1 سال
583,500
1 سال
.live
667,000
1 سال
667,000
1 سال
667,000
1 سال
.pics
862,500
1 سال
862,500
1 سال
862,500
1 سال
.media
896,200
1 سال
896,200
1 سال
896,200
1 سال
.pictures
312,800
1 سال
312,800
1 سال
312,800
1 سال
.rent
1,864,600
1 سال
1,864,600
1 سال
1,864,600
1 سال
.restaurant
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.services
875,300
1 سال
875,300
1 سال
875,300
1 سال
.software
896,200
1 سال
896,200
1 سال
896,200
1 سال
.systems
583,500
1 سال
583,500
1 سال
583,500
1 سال
.tel
373,000
1 سال
373,000
1 سال
373,000
1 سال
.theater
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.trade
827,900
1 سال
827,900
1 سال
827,900
1 سال
.tv
1,035,900
1 سال
1,035,900
1 سال
1,035,900
1 سال
.webcam
827,900
1 سال
827,900
1 سال
827,900
1 سال
.villas
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.training
896,200
1 سال
896,200
1 سال
896,200
1 سال
.tours
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.tickets
14,503,200
1 سال
14,503,200
1 سال
14,503,200
1 سال
.surgery
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.surf
828,700
1 سال
828,700
1 سال
828,700
1 سال
.solar
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
1,479,700
1 سال
.ski
1,454,700
1 سال
1,454,700
1 سال
1,454,700
1 سال
.singles
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.rocks
470,300
1 سال
470,300
1 سال
470,300
1 سال
.review
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.marketing
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.management
737,900
1 سال
737,900
1 سال
737,900
1 سال
.loan
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.limited
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.lighting
737,900
1 سال
737,900
1 سال
737,900
1 سال
.investments
3,843,500
1 سال
3,843,500
1 سال
3,843,500
1 سال
.insure
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
.horse
413,600
1 سال
413,600
1 سال
413,600
1 سال
.glass
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.gives
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.financial
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
.faith
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.fail
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
1,152,000
1 سال
.exposed
737,900
1 سال
737,900
1 سال
737,900
1 سال
.engineering
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
1,921,000
1 سال
.directory
737,900
1 سال
737,900
1 سال
737,900
1 سال
.diamonds
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
.degree
1,488,800
1 سال
1,488,800
1 سال
1,488,800
1 سال
.deals
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.dating
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
.de
180,600
1 سال
134,600
1 سال
134,600
1 سال
.creditcard
4,697,500
1 سال
4,697,500
1 سال
4,697,500
1 سال
.cool
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.consulting
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.construction
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.community
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.coach
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
1,614,300
1 سال
.christmas
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.cab
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.builders
968,100
1 سال
968,100
1 سال
968,100
1 سال
.bargains
835,500
1 سال
835,500
1 سال
835,500
1 سال
.associates
835,500
1 سال
835,500
1 سال
835,500
1 سال
.accountant
835,500
1 سال
835,500
1 سال
835,500
1 سال
.ventures
1,393,200
1 سال
1,393,200
1 سال
1,393,200
1 سال
.hockey
1,393,200
1 سال
1,393,200
1 سال
1,393,200
1 سال
.hu.com
1,070,300
1 سال
1,070,300
1 سال
1,070,300
1 سال
.me
365,000
1 سال
490,000
1 سال
490,000
1 سال
.eu.com
641,300
1 سال
641,300
1 سال
641,300
1 سال
.com.co
341,000
1 سال
341,000
1 سال
341,000
1 سال
.cloud
553,400
1 سال
278,200
1 سال
278,200
1 سال
.co.com
855,800
1 سال
855,800
1 سال
855,800
1 سال
.ac
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
.co.at
391,100
1 سال
391,100
1 سال
391,100
1 سال
.co.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.com.de
184,600
1 سال
184,600
1 سال
184,600
1 سال
.com.se
371,600
1 سال
371,600
1 سال
371,600
1 سال
.condos
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.contractors
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.accountants
2,787,400
1 سال
2,787,400
1 سال
2,787,400
1 سال
.ae.org
641,300
1 سال
641,300
1 سال
641,300
1 سال
.africa.com
855,800
1 سال
855,800
1 سال
855,800
1 سال
.ag
3,217,400
1 سال
3,217,400
1 سال
3,217,400
1 سال
.ar.com
815,700
1 سال
815,700
1 سال
815,700
1 سال
.at
391,100
1 سال
391,100
1 سال
391,100
1 سال
.auto
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
.bayern
1,015,100
1 سال
1,015,100
1 سال
1,015,100
1 سال
.be
206,100
1 سال
206,100
1 سال
206,100
1 سال
.beer
467,000
1 سال
467,000
1 سال
467,000
1 سال
.berlin
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
.bet
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.bid
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.bio
1,798,700
1 سال
1,798,700
1 سال
1,798,700
1 سال
.blackfriday
1,167,400
1 سال
1,167,400
1 سال
1,167,400
1 سال
.br.com
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
.bz
794,500
1 سال
794,500
1 سال
794,500
1 سال
.car
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
.cards
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.care
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.cars
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
.casa
231,400
1 سال
231,400
1 سال
231,400
1 سال
.cc
371,600
1 سال
371,600
1 سال
371,600
1 سال
.ch
336,200
1 سال
336,200
1 سال
336,200
1 سال
.church
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.claims
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.club
455,700
1 سال
455,700
1 سال
455,700
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
652,000
1 سال
652,000
1 سال
652,000
1 سال
.coupons
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.cricket
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.cruises
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.cymru
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.dance
699,900
1 سال
699,900
1 سال
699,900
1 سال
.de.com
652,000
1 سال
652,000
1 سال
652,000
1 سال
.democrat
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.digital
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.direct
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.dog
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.enterprises
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.eu
189,000
1 سال
180,000
1 سال
168,600
1 سال
.express
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.family
699,900
1 سال
699,900
1 سال
699,900
1 سال
.feedback
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.foundation
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.futbol
371,600
1 سال
371,600
1 سال
371,600
1 سال
.fyi
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.game
13,764,900
1 سال
13,764,900
1 سال
13,764,900
1 سال
.gb.com
2,334,600
1 سال
2,334,600
1 سال
2,334,600
1 سال
.gb.net
348,200
1 سال
348,200
1 سال
348,200
1 سال
.gifts
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.golf
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.gr.com
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.gratis
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.gripe
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.guide
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.guru
932,400
1 سال
932,400
1 سال
932,400
1 سال
.hamburg
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
.haus
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.healthcare
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.hiphop
606,500
1 سال
606,500
1 سال
606,500
1 سال
.hiv
7,688,700
1 سال
7,688,700
1 سال
7,688,700
1 سال
.hosting
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.house
932,400
1 سال
932,400
1 سال
932,400
1 سال
.hu.net
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.immo
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.immobilien
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.in.net
278,100
1 سال
278,100
1 سال
278,100
1 سال
.industries
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.ink
885,700
1 سال
885,700
1 سال
885,700
1 سال
.irish
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.jetzt
606,500
1 سال
606,500
1 سال
606,500
1 سال
.jp.net
324,800
1 سال
324,800
1 سال
324,800
1 سال
.jpn.com
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
.juegos
419,500
1 سال
419,500
1 سال
419,500
1 سال
.kaufen
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.kim
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.kr.com
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.la
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.lc
841,300
1 سال
841,300
1 سال
841,300
1 سال
.lease
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.li
336,200
1 سال
336,200
1 سال
336,200
1 سال
.limo
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.loans
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
.ltda
1,259,600
1 سال
1,259,600
1 سال
1,259,600
1 سال
.maison
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.me.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.memorial
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.men
803,200
1 سال
803,200
1 سال
803,200
1 سال
.mex.com
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.mn
1,682,600
1 سال
1,682,600
1 سال
1,682,600
1 سال
.mobi
268,700
1 سال
268,700
1 سال
268,700
1 سال
.moda
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.mom
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.mortgage
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
.net.co
371,600
1 سال
371,600
1 سال
371,600
1 سال
.net.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.ninja
482,200
1 سال
482,200
1 سال
482,200
1 سال
.nl
208,400
1 سال
208,400
1 سال
208,400
1 سال
.no.com
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.nrw
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
1,300,900
1 سال
.nu
571,000
1 سال
571,000
1 سال
571,000
1 سال
.or.at
391,100
1 سال
391,100
1 سال
391,100
1 سال
.org.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.partners
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.parts
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.party
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.pet
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.photography
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.photos
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.pink
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.place
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.plc.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.plumbing
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.pro
299,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.properties
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.property
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.protection
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
.pub
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.pw
280,400
1 سال
280,400
1 سال
280,400
1 سال
.qc.com
768,900
1 سال
768,900
1 سال
768,900
1 سال
.racing
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.recipes
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.reise
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
.reisen
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.rentals
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.repair
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.republican
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.reviews
699,900
1 سال
699,900
1 سال
699,900
1 سال
.rodeo
233,300
1 سال
233,300
1 سال
233,300
1 سال
.ru.com
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
.ruhr
1,039,900
1 سال
1,039,900
1 سال
1,039,900
1 سال
.sa.com
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
1,399,900
1 سال
.sarl
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.sc
3,505,500
1 سال
3,505,500
1 سال
3,505,500
1 سال
.schule
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.science
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.se
544,900
1 سال
544,900
1 سال
544,900
1 سال
.se.com
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.se.net
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.security
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
86,445,100
1 سال
.sh
2,217,800
1 سال
2,217,800
1 سال
2,217,800
1 سال
.shiksha
465,100
1 سال
465,100
1 سال
465,100
1 سال
.soccer
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.solutions
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.srl
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.studio
699,900
1 سال
699,900
1 سال
699,900
1 سال
.supplies
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.supply
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.tattoo
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.tax
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.theatre
21,687,300
1 سال
21,687,300
1 سال
21,687,300
1 سال
.tienda
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.tires
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
3,036,900
1 سال
.today
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.uk
254,800
1 سال
254,800
1 سال
254,800
1 سال
.uk.com
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.uk.net
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
1,166,100
1 سال
.us.com
698,800
1 سال
698,800
1 سال
698,800
1 سال
.us.org
698,800
1 سال
698,800
1 سال
698,800
1 سال
.uy.com
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
.vacations
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.vc
1,168,500
1 سال
1,168,500
1 سال
1,168,500
1 سال
.vet
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.viajes
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.vin
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.vip
466,200
1 سال
466,200
1 سال
466,200
1 سال
.voyage
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.wales
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.wien
935,600
1 سال
935,600
1 سال
935,600
1 سال
.win
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.works
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.wtf
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.za.com
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
1,516,700
1 سال
.gmbh
910,300
1 سال
910,300
1 سال
910,300
1 سال
.store
1,843,900
1 سال
1,843,900
1 سال
1,843,900
1 سال
.salon
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
1,517,900
1 سال
.ltd
466,200
1 سال
466,200
1 سال
466,200
1 سال
.stream
803,200
1 سال
803,200
1 سال
803,200
1 سال
.group
583,100
1 سال
583,100
1 سال
583,100
1 سال
.radio.am
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.ws
885,700
1 سال
885,700
1 سال
885,700
1 سال
.art
361,800
1 سال
361,800
1 سال
361,800
1 سال
.shop
964,800
1 سال
964,800
1 سال
964,800
1 سال
.games
482,200
1 سال
482,200
1 سال
482,200
1 سال
.dev
444,000
1 سال
444,000
1 سال
444,000
1 سال
.in
342,400
1 سال
297,600
1 سال
342,400
1 سال
.app
532,800
1 سال
532,800
1 سال
532,800
1 سال
.alaki
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده