ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.ac.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.co.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.org.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.net.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.id.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.sch.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.gov.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.com
479,000
1 سال
540,000
1 سال
540,000
1 سال
.net
580,000
1 سال
580,000
1 سال
580,000
1 سال
.org
550,000
1 سال
599,000
1 سال
599,000
1 سال
.biz
664,500
1 سال
664,500
1 سال
664,500
1 سال
.info
265,000
1 سال
880,000
1 سال
880,000
1 سال
.asia
527,100
1 سال
527,100
1 سال
527,100
1 سال
.co
1,300,000
1 سال
1,399,000
1 سال
1,399,000
1 سال
.name
351,400
1 سال
351,400
1 سال
351,400
1 سال
.us
410,000
1 سال
470,000
1 سال
470,000
1 سال
.academy
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.agency
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.actor
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
.apartments
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.auction
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.audio
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.band
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.link
384,100
1 سال
384,100
1 سال
384,100
1 سال
.lol
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.love
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.mba
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.market
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.money
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.bar
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
.bike
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.bingo
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.boutique
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.black
2,145,100
1 سال
2,145,100
1 سال
2,145,100
1 سال
.blue
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.business
295,200
1 سال
295,200
1 سال
295,200
1 سال
.cafe
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.camera
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.camp
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
.capital
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.center
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.catering
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.click
384,100
1 سال
384,100
1 سال
384,100
1 سال
.clinic
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.codes
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.company
295,200
1 سال
295,200
1 سال
295,200
1 سال
.computer
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.chat
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.design
1,739,600
1 سال
1,739,600
1 سال
1,739,600
1 سال
.diet
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.domains
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.email
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.energy
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.engineer
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.expert
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.education
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.fashion
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.finance
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.fit
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.fitness
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.football
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.gallery
995,000
1 سال
995,000
1 سال
995,000
1 سال
.gift
702,800
1 سال
702,800
1 سال
702,800
1 سال
.gold
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.graphics
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.green
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
.help
1,097,100
1 سال
1,097,100
1 سال
1,097,100
1 سال
.holiday
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.host
3,426,200
1 سال
3,426,200
1 سال
3,426,200
1 سال
.international
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.kitchen
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.land
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.legal
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.life
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.network
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.news
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.online
399,000
1 سال
1,250,000
1 سال
1,317,800
1 سال
.photo
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.pizza
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
.plus
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.press
2,583,000
1 سال
2,583,000
1 سال
2,583,000
1 سال
.red
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.rehab
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.report
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.rest
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.rip
689,000
1 سال
689,000
1 سال
689,000
1 سال
.run
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.sale
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.social
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.shoes
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.site
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.school
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.space
827,500
1 سال
827,500
1 سال
827,500
1 سال
.style
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.support
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.taxi
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.tech
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
.tennis
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.technology
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.tips
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.tools
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.toys
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.town
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.university
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.video
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.vision
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.watch
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.website
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.wedding
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.wiki
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
.work
330,900
1 سال
330,900
1 سال
330,900
1 سال
.world
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.yoga
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.xyz
145,000
1 سال
145,000
1 سال
145,000
1 سال
.zone
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.io
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.build
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
.careers
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.cash
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.cheap
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.city
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.cleaning
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.clothing
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.coffee
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.college
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.cooking
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.country
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.credit
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.date
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.delivery
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.dental
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.discount
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.download
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.fans
465,800
1 سال
465,800
1 سال
465,800
1 سال
.equipment
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.estate
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.events
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.exchange
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.farm
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.fish
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.fishing
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.flights
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.florist
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.flowers
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.forsale
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.fund
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.furniture
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.garden
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.global
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
2,635,600
1 سال
.guitars
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.holdings
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.institute
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.live
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.pics
1,097,100
1 سال
1,097,100
1 سال
1,097,100
1 سال
.media
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.pictures
397,900
1 سال
397,900
1 سال
397,900
1 سال
.rent
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.restaurant
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.services
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.software
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.systems
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.tel
474,500
1 سال
474,500
1 سال
474,500
1 سال
.theater
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.trade
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.tv
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.webcam
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.villas
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.training
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.tours
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.tickets
18,448,700
1 سال
18,448,700
1 سال
18,448,700
1 سال
.surgery
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.surf
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.solar
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.ski
1,850,400
1 سال
1,850,400
1 سال
1,850,400
1 سال
.singles
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.rocks
450,500
1 سال
450,500
1 سال
450,500
1 سال
.review
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.marketing
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.management
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.loan
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.limited
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.lighting
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.investments
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.insure
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.horse
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.glass
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.gives
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.financial
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.faith
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.fail
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.exposed
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.engineering
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.directory
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.diamonds
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.degree
1,696,800
1 سال
1,696,800
1 سال
1,696,800
1 سال
.deals
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.dating
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.de
495,000
1 سال
495,000
1 سال
495,000
1 سال
.creditcard
5,218,400
1 سال
5,218,400
1 سال
5,218,400
1 سال
.cool
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.consulting
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.construction
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.community
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.coach
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.christmas
1,645,600
1 سال
1,645,600
1 سال
1,645,600
1 سال
.cab
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.builders
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.bargains
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
1,113,500
1 سال
.associates
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.accountant
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.ventures
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.hockey
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.hu.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.me
365,000
1 سال
999,000
1 سال
999,000
1 سال
.eu.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.com.co
421,900
1 سال
421,900
1 سال
421,900
1 سال
.cloud
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.co.com
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.ac
1,888,000
1 سال
1,888,000
1 سال
1,888,000
1 سال
.co.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.co.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.com.de
226,200
1 سال
226,200
1 سال
226,200
1 سال
.com.se
435,700
1 سال
435,700
1 سال
435,700
1 سال
.condos
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.contractors
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.accountants
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.ae.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.africa.com
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
.ag
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
.ar.com
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.auto
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.bayern
1,443,400
1 سال
1,443,400
1 سال
1,443,400
1 سال
.be
250,800
1 سال
250,800
1 سال
250,800
1 سال
.beer
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.berlin
2,165,600
1 سال
2,165,600
1 سال
2,165,600
1 سال
.bet
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.bid
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.bio
2,681,500
1 سال
2,681,500
1 سال
2,681,500
1 سال
.blackfriday
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.br.com
1,739,600
1 سال
1,739,600
1 سال
1,739,600
1 سال
.bz
895,900
1 سال
895,900
1 سال
895,900
1 سال
.car
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.cards
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.care
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.cars
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.casa
413,700
1 سال
413,700
1 سال
413,700
1 سال
.cc
421,900
1 سال
421,900
1 سال
421,900
1 سال
.ch
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.church
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.claims
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.club
518,400
1 سال
518,400
1 سال
518,400
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
738,000
1 سال
738,000
1 سال
1,581,300
1 سال
.coupons
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.cricket
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.cruises
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.cymru
545,000
1 سال
545,000
1 سال
545,000
1 سال
.dance
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.de.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.democrat
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.digital
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.direct
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.dog
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.enterprises
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.eu
255,000
1 سال
255,000
1 سال
255,000
1 سال
.express
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.family
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.feedback
1,193,700
1 سال
1,193,700
1 سال
1,193,700
1 سال
.foundation
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.futbol
450,500
1 سال
450,500
1 سال
450,500
1 سال
.fyi
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.game
15,813,100
1 سال
15,813,100
1 سال
15,813,100
1 سال
.gb.com
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
.gb.net
369,800
1 سال
369,800
1 سال
369,800
1 سال
.gifts
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.golf
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.gr.com
658,900
1 سال
658,900
1 سال
658,900
1 سال
.gratis
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.gripe
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.guide
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.guru
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.hamburg
1,881,200
1 سال
1,881,200
1 سال
1,881,200
1 سال
.haus
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.healthcare
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.hiphop
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.hiv
9,435,300
1 سال
9,435,300
1 سال
9,435,300
1 سال
.hosting
16,456,700
1 سال
16,456,700
1 سال
16,456,700
1 سال
.house
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.hu.net
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
.immo
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.immobilien
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.in.net
320,800
1 سال
320,800
1 سال
320,800
1 سال
.industries
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.ink
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
.irish
556,700
1 سال
556,700
1 سال
556,700
1 سال
.jetzt
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.jp.net
371,800
1 سال
371,800
1 سال
371,800
1 سال
.jpn.com
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
.juegos
16,456,700
1 سال
16,456,700
1 سال
16,456,700
1 سال
.kaufen
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.kim
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.kr.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.la
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.lc
948,900
1 سال
948,900
1 سال
948,900
1 سال
.lease
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.li
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.limo
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
.loans
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.ltda
1,476,100
1 سال
1,476,100
1 سال
1,476,100
1 سال
.maison
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.me.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.memorial
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.men
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.mex.com
527,100
1 سال
527,100
1 سال
527,100
1 سال
.mn
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
.mobi
839,200
1 سال
839,200
1 سال
839,200
1 سال
.moda
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.mom
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.mortgage
1,696,800
1 سال
1,696,800
1 سال
1,696,800
1 سال
.net.co
421,900
1 سال
421,900
1 سال
421,900
1 سال
.net.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.ninja
689,000
1 سال
689,000
1 سال
689,000
1 سال
.nl
244,100
1 سال
244,100
1 سال
244,100
1 سال
.no.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.nrw
1,804,500
1 سال
1,804,500
1 سال
1,804,500
1 سال
.nu
706,800
1 سال
706,800
1 سال
706,800
1 سال
.or.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.org.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.partners
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.parts
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.party
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.pet
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.photography
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.photos
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.pink
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.place
530,100
1 سال
530,100
1 سال
530,100
1 سال
.plc.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.plumbing
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.pro
308,000
1 سال
950,000
1 سال
950,000
1 سال
.productions
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.properties
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.property
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
5,485,500
1 سال
.protection
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.pub
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.pw
827,500
1 سال
827,500
1 سال
827,500
1 سال
.qc.com
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
.racing
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.recipes
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.reise
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.reisen
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.rentals
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.repair
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.republican
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.reviews
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.rodeo
275,800
1 سال
275,800
1 سال
275,800
1 سال
.ru.com
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
.ruhr
1,253,900
1 سال
1,253,900
1 سال
1,253,900
1 سال
.sa.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.sarl
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.sc
4,290,400
1 سال
4,290,400
1 سال
4,290,400
1 سال
.schule
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.science
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.se
706,800
1 سال
706,800
1 سال
706,800
1 سال
.se.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.se.net
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
.security
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.sh
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.shiksha
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.soccer
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.solutions
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.srl
1,370,400
1 سال
1,370,400
1 سال
1,370,400
1 سال
.studio
848,400
1 سال
848,400
1 سال
848,400
1 سال
.supplies
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.supply
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.tattoo
1,645,600
1 سال
1,645,600
1 سال
1,645,600
1 سال
.tax
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.theatre
26,355,200
1 سال
26,355,200
1 سال
26,355,200
1 سال
.tienda
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.tires
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
3,478,800
1 سال
.today
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.uk
270,000
1 سال
270,000
1 سال
270,000
1 سال
.uk.com
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
.uk.net
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
.us.com
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.us.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.uy.com
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
.vacations
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.vc
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.vet
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.viajes
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
1,855,600
1 سال
.vin
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.vip
606,800
1 سال
606,800
1 سال
606,800
1 سال
.voyage
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
1,882,100
1 سال
.wales
545,000
1 سال
545,000
1 سال
545,000
1 سال
.wien
1,509,300
1 سال
1,509,300
1 سال
1,509,300
1 سال
.win
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.works
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.wtf
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.za.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.gmbh
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
1,140,000
1 سال
.store
2,108,400
1 سال
2,108,400
1 سال
2,108,400
1 سال
.salon
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
1,908,700
1 سال
.ltd
742,100
1 سال
742,100
1 سال
742,100
1 سال
.stream
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
1,053,200
1 سال
.group
450,500
1 سال
450,500
1 سال
450,500
1 سال
.radio.am
632,400
1 سال
632,400
1 سال
632,400
1 سال
.ws
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
.art
474,500
1 سال
474,500
1 سال
474,500
1 سال
.shop
1,265,200
1 سال
1,265,200
1 سال
1,265,200
1 سال
.games
689,000
1 سال
689,000
1 سال
689,000
1 سال
.dev
582,300
1 سال
582,300
1 سال
582,300
1 سال
.in
448,900
1 سال
390,200
1 سال
448,900
1 سال
.app
698,700
1 سال
698,700
1 سال
698,700
1 سال
.alaki
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده