ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.ac.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.co.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.org.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.net.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.id.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.sch.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.gov.ir
50,000
1 سال
50,000
1 سال
50,000
1 سال
.com
720,000
1 سال
800,000
1 سال
800,000
1 سال
.net
900,000
1 سال
900,000
1 سال
900,000
1 سال
.org
790,000
1 سال
820,000
1 سال
820,000
1 سال
.biz
1,480,000
1 سال
1,480,000
1 سال
1,480,000
1 سال
.info
400,000
1 سال
1,640,000
1 سال
1,640,000
1 سال
.asia
880,000
1 سال
880,000
1 سال
880,000
1 سال
.co
2,350,000
1 سال
235,000
1 سال
2,350,000
1 سال
.name
590,000
1 سال
590,000
1 سال
590,000
1 سال
.us
850,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.academy
1,690,000
1 سال
2,250,000
1 سال
2,250,000
1 سال
.agency
540,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.actor
1,350,000
1 سال
2,600,000
1 سال
2,600,000
1 سال
.apartments
1,350,000
1 سال
3,580,000
1 سال
3,580,000
1 سال
.auction
330,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.audio
9,070,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.band
1,690,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.link
790,000
1 سال
790,000
1 سال
790,000
1 سال
.lol
170,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.love
850,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.mba
1,350,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.market
2,490,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.money
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.bar

سال
N/A
N/A
.bike
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.bingo
1,010,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.boutique
330,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.black
1,350,000
1 سال
3,830,000
1 سال
3,830,000
1 سال
.blue
1,480,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.business
270,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.cafe
670,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.camera
1,010,000
1 سال
3,600,000
1 سال
3,600,000
1 سال
.camp
540,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.capital
1,010,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.center
810,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.catering
2,220,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.click
170,000
1 سال
830,000
1 سال
830,000
1 سال
.clinic
1,350,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.codes
540,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.company
540,000
1 سال
900,000
1 سال
900,000
1 سال
.computer
1,350,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.chat
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.design
3,110,000
1 سال
3,130,000
1 سال
3,130,000
1 سال
.diet
9,070,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.domains
1,350,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.email
540,000
1 سال
1,700,000
1 سال
1,700,000
1 سال
.energy
1,280,000
1 سال
6,710,000
1 سال
6,710,000
1 سال
.engineer
600,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.expert
810,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.education
2,020,000
1 سال
1,930,000
1 سال
1,930,000
1 سال
.fashion
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.finance
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.fit
2,390,000
1 سال
2,390,000
1 سال
2,390,000
1 سال
.fitness
600,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.football
1,350,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.gallery
1,490,000
1 سال
1,490,000
1 سال
1,490,000
1 سال
.gift
1,170,000
1 سال
1,180,000
1 سال
1,180,000
1 سال
.gold
670,000
1 سال
6,710,000
1 سال
6,710,000
1 سال
.graphics
1,510,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.green
670,000
1 سال
4,730,000
1 سال
4,730,000
1 سال
.help
480,000
1 سال
2,030,000
1 سال
2,030,000
1 سال
.holiday
670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.host
5,670,000
1 سال
5,720,000
1 سال
5,720,000
1 سال
.international
810,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.kitchen
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.land
1,350,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.legal
670,000
1 سال
4,030,000
1 سال
4,030,000
1 سال
.life
200,000
1 سال
2,150,000
1 سال
2,150,000
1 سال
.network
400,000
1 سال
1,930,000
1 سال
1,930,000
1 سال
.news
810,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.online
299,000
1 سال
2,400,000
1 سال
2,400,000
1 سال
.photo
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.pizza
1,350,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.plus
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.press
4,270,000
1 سال
4,310,000
1 سال
4,310,000
1 سال
.red
1,010,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.rehab
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.report
670,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.rest
480,000
1 سال
2,200,000
1 سال
2,200,000
1 سال
.rip
540,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.run
330,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.sale
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.social
810,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.shoes
2,700,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.site
160,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.school
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.space
170,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.style
1,750,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.support
540,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.taxi
1,010,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.tech
3,690,000
1 سال
3,690,000
1 سال
3,690,000
1 سال
.tennis
3,820,000
1 سال
3,850,000
1 سال
3,850,000
1 سال
.technology
810,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.tips
1,010,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.tools
810,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.toys
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.town
670,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.university
1,350,000
1 سال
3,580,000
1 سال
3,580,000
1 سال
.video
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.vision
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.watch
670,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.website
170,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.wedding
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.wiki
1,660,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.work
550,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.world
200,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.yoga
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.xyz
1,100,000
1 سال
1,100,000
1 سال
1,100,000
1 سال
.zone
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.io

سال
N/A
N/A
.build
2,410,000
1 سال
2,430,000
1 سال
2,430,000
1 سال
.careers
3,370,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.cash
1,350,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.cheap
670,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.city
540,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.cleaning
3,730,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.clothing
1,690,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.coffee
1,210,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.college
1,690,000
1 سال
3,960,000
1 سال
3,960,000
1 سال
.cooking
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.country
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.credit
810,000
1 سال
6,710,000
1 سال
6,710,000
1 سال
.date
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.delivery
600,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.dental
3,990,000
1 سال
4,030,000
1 سال
4,030,000
1 سال
.discount
540,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.download
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.fans
780,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.equipment
1,350,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.estate
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.events
2,540,000
1 سال
2,540,000
1 سال
2,540,000
1 سال
.exchange
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.farm
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.fish
1,350,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.fishing
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.flights
2,700,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.florist
1,010,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.flowers
9,070,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.forsale
1,350,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.fund
1,350,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.furniture
1,020,000
1 سال
7,160,000
1 سال
7,160,000
1 سال
.garden
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.global
2,700,000
1 سال
5,190,000
1 سال
5,190,000
1 سال
.guitars
9,070,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.holdings
3,730,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.institute
670,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.live
270,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.pics
170,000
1 سال
1,830,000
1 سال
1,830,000
1 سال
.media
740,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.pictures
670,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.rent
1,690,000
1 سال
3,960,000
1 سال
3,960,000
1 سال
.restaurant
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.services
540,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.software
1,350,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.systems
1,210,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.tel
790,000
1 سال
800,000
1 سال
800,000
1 سال
.theater
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.trade
600,000
1 سال
680,000
1 سال
680,000
1 سال
.tv
2,180,000
1 سال
2,200,000
1 سال
2,200,000
1 سال
.webcam
1,100,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.villas
1,350,000
1 سال
3,140,000
1 سال
3,140,000
1 سال
.training
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.tours
670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.tickets
30,500,000
1 سال
30,760,000
1 سال
30,760,000
1 سال
.surgery
3,120,000
1 سال
3,140,000
1 سال
3,140,000
1 سال
.surf
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.solar
670,000
1 سال
3,600,000
1 سال
3,600,000
1 سال
.ski
2,700,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.singles
670,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.rocks
670,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.review
1,100,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.marketing
810,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.management
1,010,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.loan
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.limited
1,010,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.lighting
1,010,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.investments
1,350,000
1 سال
7,160,000
1 سال
7,160,000
1 سال
.insure
1,350,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.horse
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.glass
3,640,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.gives
1,890,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.financial
1,350,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.faith
1,100,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.fail
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.exposed
1,230,000
1 سال
1,240,000
1 سال
1,240,000
1 سال
.engineering
1,620,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.directory
330,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.diamonds
3,390,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.degree
1,010,000
1 سال
2,830,000
1 سال
2,830,000
1 سال
.deals
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.dating
2,020,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.de
770,000
1 سال
770,000
1 سال
770,000
1 سال
.creditcard
670,000
1 سال
11,180,000
1 سال
11,180,000
1 سال
.cool
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.consulting
1,820,000
1 سال
2,690,000
1 سال
2,690,000
1 سال
.construction
1,080,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.community
2,020,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.coach
1,350,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.christmas
2,730,000
1 سال
2,750,000
1 سال
2,750,000
1 سال
.cab
1,350,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.builders
540,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.bargains
1,010,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.associates
1,480,000
1 سال
2,330,000
1 سال
2,330,000
1 سال
.accountant
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.ventures
1,350,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.hockey
1,010,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.hu.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.me
590,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.eu.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.com.co
700,000
1 سال
710,000
1 سال
710,000
1 سال
.cloud
1,310,000
1 سال
1,320,000
1 سال
1,320,000
1 سال
.co.com
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.ac
2,960,000
1 سال
2,980,000
1 سال
2,980,000
1 سال
.co.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.co.uk
450,000
1 سال
460,000
1 سال
460,000
1 سال
.com.de
350,000
1 سال
350,000
1 سال
350,000
1 سال
.com.se
435,700
1 سال
435,700
1 سال
435,700
1 سال
.condos
3,370,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.contractors
670,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.accountants
2,020,000
1 سال
6,710,000
1 سال
6,710,000
1 سال
.ae.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.africa.com
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
.ag
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
.ar.com
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.auto
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.bayern
2,180,000
1 سال
2,190,000
1 سال
2,190,000
1 سال
.be
250,800
1 سال
250,800
1 سال
250,800
1 سال
.beer
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.berlin
3,760,000
1 سال
3,790,000
1 سال
3,790,000
1 سال
.bet
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.bid
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.bio
670,000
1 سال
4,730,000
1 سال
4,730,000
1 سال
.blackfriday
9,070,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.br.com
2,880,000
1 سال
2,900,000
1 سال
2,900,000
1 سال
.bz
895,900
1 سال
895,900
1 سال
895,900
1 سال
.car
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.cards
540,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.care
1,350,000
1 سال
2,420,000
1 سال
2,420,000
1 سال
.cars
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.casa
580,000
1 سال
590,000
1 سال
590,000
1 سال
.cc
700,000
1 سال
710,000
1 سال
710,000
1 سال
.ch
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.church
1,010,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.claims
1,350,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.club
1,060,000
1 سال
1,070,000
1 سال
1,070,000
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
1,230,000
1 سال
1,240,000
1 سال
2,640,000
1 سال
.coupons
540,000
1 سال
3,420,000
1 سال
3,420,000
1 سال
.cricket
1,750,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.cruises
1,010,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.cymru
840,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.dance
1,210,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.de.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.democrat
670,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.digital
270,000
1 سال
2,420,000
1 سال
2,420,000
1 سال
.direct
1,350,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.dog
670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.enterprises
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.eu
450,000
1 سال
450,000
1 سال
450,000
1 سال
.express
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.family
1,350,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.feedback

سال
N/A
N/A
.foundation
1,890,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.futbol
800,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.fyi
1,340,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.game
26,140,000
1 سال
26,360,000
1 سال
26,360,000
1 سال
.gb.com
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
.gb.net
369,800
1 سال
369,800
1 سال
369,800
1 سال
.gifts
670,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.golf
540,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.gr.com
1,000,000
1 سال
1,000,000
1 سال
1,000,000
1 سال
.gratis
1,230,000
1 سال
1,240,000
1 سال
1,240,000
1 سال
.gripe
1,890,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.guide
1,480,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.guru
270,000
1 سال
2,420,000
1 سال
2,420,000
1 سال
.hamburg
3,760,000
1 سال
3,790,000
1 سال
3,790,000
1 سال
.haus
1,350,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.healthcare
2,020,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.hiphop
2,020,000
1 سال
2,040,000
1 سال
2,040,000
1 سال
.hiv
15,600,000
1 سال
15,730,000
1 سال
15,730,000
1 سال
.hosting
27,210,000
1 سال
27,440,000
1 سال
27,440,000
1 سال
.house
1,010,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.hu.net
2,170,000
1 سال
2,190,000
1 سال
2,190,000
1 سال
.immo
670,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.immobilien
1,010,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.in.net
320,800
1 سال
320,800
1 سال
320,800
1 سال
.industries
1,180,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.ink
1,660,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.irish
670,000
1 سال
1,260,000
1 سال
1,260,000
1 سال
.jetzt
670,000
1 سال
1,240,000
1 سال
1,240,000
1 سال
.jp.net
371,800
1 سال
371,800
1 سال
371,800
1 سال
.jpn.com
2,620,000
1 سال
2,640,000
1 سال
2,640,000
1 سال
.juegos
27,210,000
1 سال
27,440,000
1 سال
27,440,000
1 سال
.kaufen
670,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.kim
670,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.kr.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.la
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.lc
948,900
1 سال
948,900
1 سال
948,900
1 سال
.lease
1,010,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.li
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.limo
1,350,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.loans
1,350,000
1 سال
6,710,000
1 سال
6,710,000
1 سال
.ltda
2,450,000
1 سال
2,470,000
1 سال
2,470,000
1 سال
.maison
1,350,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.me.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.memorial
3,120,000
1 سال
3,140,000
1 سال
3,140,000
1 سال
.men
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.mex.com
880,000
1 سال
880,000
1 سال
880,000
1 سال
.mn
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
.mobi
420,000
1 سال
2,030,000
1 سال
2,030,000
1 سال
.moda
1,350,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.mom
170,000
1 سال
2,200,000
1 سال
2,200,000
1 سال
.mortgage
1,010,000
1 سال
3,580,000
1 سال
3,580,000
1 سال
.net.co
700,000
1 سال
710,000
1 سال
710,000
1 سال
.net.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.ninja
1,010,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.nl
450,000
1 سال
450,000
1 سال
450,000
1 سال
.no.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.nrw
2,720,000
1 سال
2,740,000
1 سال
2,740,000
1 سال
.nu
706,800
1 سال
706,800
1 سال
706,800
1 سال
.or.at
820,000
1 سال
830,000
1 سال
830,000
1 سال
.org.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.partners
1,690,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.parts
1,180,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.party
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.pet
1,010,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.photography
1,010,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.photos
1,010,000
1 سال
1,520,000
1 سال
1,520,000
1 سال
.pink
1,010,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.place
1,250,000
1 سال
1,260,000
1 سال
1,260,000
1 سال
.plc.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.plumbing
1,010,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.pro
270,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.productions
1,010,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.properties
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.property
5,320,000
1 سال
9,150,000
1 سال
9,150,000
1 سال
.protection
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.pub
2,220,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.pw
170,000
1 سال
1,380,000
1 سال
1,380,000
1 سال
.qc.com
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
.racing
1,100,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.recipes
770,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.reise
5,760,000
1 سال
5,800,000
1 سال
5,800,000
1 سال
.reisen
1,230,000
1 سال
1,240,000
1 سال
1,240,000
1 سال
.rentals
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.repair
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.republican
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.reviews
540,000
1 سال
3,580,000
1 سال
3,580,000
1 سال
.rodeo
460,000
1 سال
460,000
1 سال
460,000
1 سال
.ru.com
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
.ruhr
1,890,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.sa.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.sarl
1,890,000
1 سال
1,910,000
1 سال
1,910,000
1 سال
.sc
7,100,000
1 سال
7,160,000
1 سال
7,160,000
1 سال
.schule
1,350,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.science
1,100,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.se

سال
N/A
N/A
.se.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.se.net
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
.security
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.sh
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.shiksha
1,350,000
1 سال
1,180,000
1 سال
1,180,000
1 سال
.soccer
1,350,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.solutions
1,010,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.srl
2,270,000
1 سال
2,290,000
1 سال
2,290,000
1 سال
.studio
1,480,000
1 سال
2,150,000
1 سال
2,150,000
1 سال
.supplies
1,420,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.supply
1,420,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.tattoo
2,730,000
1 سال
2,750,000
1 سال
2,750,000
1 سال
.tax
1,010,000
1 سال
4,120,000
1 سال
4,120,000
1 سال
.theatre
43,570,000
1 سال
43,940,000
1 سال
43,940,000
1 سال
.tienda
670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.tires
1,010,000
1 سال
6,260,000
1 سال
6,260,000
1 سال
.today
270,000
1 سال
1,610,000
1 سال
1,610,000
1 سال
.uk
750,000
1 سال
750,000
1 سال
750,000
1 سال
.uk.com
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
.uk.net
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
.us.com
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.us.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.uy.com
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
.vacations
670,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.vc
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.vet
2,400,000
1 سال
2,420,000
1 سال
2,420,000
1 سال
.viajes
3,070,000
1 سال
3,100,000
1 سال
3,100,000
1 سال
.vin
670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.vip
1,010,000
1 سال
1,020,000
1 سال
1,020,000
1 سال
.voyage
670,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.wales
840,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.wien
2,670,000
1 سال
2,690,000
1 سال
2,690,000
1 سال
.win
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.works
600,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.wtf
540,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.za.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.gmbh
2,220,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.store
260,000
1 سال
3,520,000
1 سال
3,520,000
1 سال
.salon
1,010,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.ltd
940,000
1 سال
1,700,000
1 سال
1,700,000
1 سال
.stream
510,000
1 سال
510,000
1 سال
600,000
1 سال
.group
740,000
1 سال
1,260,000
1 سال
1,260,000
1 سال
.radio.am
632,400
1 سال
632,400
1 سال
632,400
1 سال
.ws
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
.art
380,000
1 سال
1,070,000
1 سال
1,070,000
1 سال
.shop
280,000
1 سال
2,200,000
1 سال
2,200,000
1 سال
.games
1,350,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.dev
850,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.in
445,000
1 سال
445,000
1 سال
445,000
1 سال
.app
1,160,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.alaki
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.ca
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.fun
170,000
1 سال
2,240,000
1 سال
2,240,000
1 سال
.monster
170,000
1 سال
950,000
1 سال
950,000
1 سال
.baby
1,690,000
1 سال
4,860,000
1 سال
4,860,000
1 سال
.cyou
240,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.icu
320,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.archi
1,690,000
1 سال
5,370,000
1 سال
5,370,000
1 سال
.autos
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.best
1,450,000
1 سال
1,460,000
1 سال
1,460,000
1 سال
.bible
3,660,000
1 سال
3,690,000
1 سال
3,690,000
1 سال
.blog
300,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.boats
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.bond
320,000
1 سال
820,000
1 سال
820,000
1 سال
.buzz
2,360,000
1 سال
2,380,000
1 سال
2,380,000
1 سال
.cam
170,000
1 سال
1,360,000
1 سال
1,360,000
1 سال
.ceo
6,740,000
1 سال
6,800,000
1 سال
6,800,000
1 سال
.charity
2,070,000
1 سال
2,090,000
1 سال
2,090,000
1 سال
.co.nl
520,000
1 سال
520,000
1 سال
520,000
1 سال
.co.no
1,550,000
1 سال
1,560,000
1 سال
1,560,000
1 سال
.cologne
2,030,000
1 سال
2,050,000
1 سال
2,050,000
1 سال
.compare
1,930,000
1 سال
1,950,000
1 سال
1,950,000
1 سال
.courses
2,410,000
1 سال
2,430,000
1 سال
2,430,000
1 سال
.desi
1,160,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.doctor
1,350,000
1 سال
7,160,000
1 سال
7,160,000
1 سال
.eco
4,880,000
1 سال
4,920,000
1 سال
4,920,000
1 سال
.fan
810,000
1 سال
3,400,000
1 سال
3,400,000
1 سال
.gd
2,410,000
1 سال
2,430,000
1 سال
2,430,000
1 سال
.homes
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.hospital
3,640,000
1 سال
3,670,000
1 سال
3,670,000
1 سال
.isla.pr
710,000
1 سال
720,000
1 سال
720,000
1 سال
.jewelry
1,350,000
1 سال
3,760,000
1 سال
3,760,000
1 سال
.koeln
2,030,000
1 سال
2,050,000
1 سال
2,050,000
1 سال
.llc
670,000
1 سال
2,430,000
1 سال
2,430,000
1 سال
.london
2,450,000
1 سال
2,470,000
1 سال
2,470,000
1 سال
.ltd.uk

سال
N/A
N/A
.luxe
1,160,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.miami
1,050,000
1 سال
1,060,000
1 سال
1,060,000
1 سال
.movie
3,370,000
1 سال
19,340,000
1 سال
19,340,000
1 سال
.name.pr
9,630,000
1 سال
4,860,000
1 سال
4,860,000
1 سال
.observer
800,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.one
1,220,000
1 سال
1,230,000
1 سال
1,230,000
1 سال
.ooo
1,930,000
1 سال
1,950,000
1 سال
1,950,000
1 سال
.organic
1,350,000
1 سال
4,950,000
1 سال
4,950,000
1 سال
.page
780,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.ph
3,860,000
1 سال
5,340,000
1 سال
3,890,000
1 سال
.promo
1,350,000
1 سال
1,440,000
1 سال
1,440,000
1 سال
.realty
24,830,000
1 سال
25,040,000
1 سال
25,040,000
1 سال
.saarland
1,880,000
1 سال
1,900,000
1 سال
1,900,000
1 سال
.select
1,930,000
1 سال
1,950,000
1 سال
1,950,000
1 سال
.shopping
1,010,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.show
810,000
1 سال
2,510,000
1 سال
2,510,000
1 سال
.storage
48,130,000
1 سال
48,530,000
1 سال
48,530,000
1 سال
.study
1,930,000
1 سال
1,950,000
1 سال
1,950,000
1 سال
.team
330,000
1 سال
2,070,000
1 سال
2,070,000
1 سال
.top
199,000
1 سال
450,000
1 سال
450,000
1 سال
.tube
1,930,000
1 سال
1,950,000
1 سال
1,950,000
1 سال
.uno
170,000
1 سال
1,460,000
1 سال
1,460,000
1 سال
.vote
2,700,000
1 سال
5,830,000
1 سال
5,830,000
1 سال
.voto
2,700,000
1 سال
5,250,000
1 سال
5,250,000
1 سال
.yachts
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.motorcycles
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.contact
870,000
1 سال
880,000
1 سال
880,000
1 سال
.qpon
1,980,000
1 سال
1,990,000
1 سال
1,990,000
1 سال
.how
2,030,000
1 سال
2,050,000
1 سال
2,050,000
1 سال
.soy
1,830,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.attorney
3,860,000
1 سال
3,890,000
1 سال
3,890,000
1 سال
.beauty
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.forum
850,000
1 سال
3,070,000
1 سال
3,070,000
1 سال
.hair
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.lawyer
3,860,000
1 سال
3,890,000
1 سال
3,890,000
1 سال
.makeup
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.net.ai
9,710,000
1 سال
33,090,000
1 سال
9,800,000
1 سال
.quest
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.skin
170,000
1 سال
970,000
1 سال
970,000
1 سال
.airforce
2,540,000
1 سال
2,560,000
1 سال
2,560,000
1 سال
.army
1,350,000
1 سال
2,560,000
1 سال
2,560,000
1 سال
.dentist
3,860,000
1 سال
3,890,000
1 سال
3,890,000
1 سال
.navy
2,180,000
1 سال
2,200,000
1 سال
2,200,000
1 سال
.ae

سال
N/A
N/A
.jobs
13,940,000
1 سال
14,050,000
1 سال
14,050,000
1 سال
.ai
9,710,000
1 سال
33,090,000
1 سال
9,800,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده