ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.ac.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.co.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.org.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.net.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.id.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.sch.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.gov.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.com
279,000
1 سال
279,000
1 سال
279,000
1 سال
.net
290,000
1 سال
320,000
1 سال
320,000
1 سال
.org
412,700
1 سال
412,700
1 سال
412,700
1 سال
.biz
554,700
1 سال
554,700
1 سال
554,700
1 سال
.info
473,000
1 سال
473,000
1 سال
473,000
1 سال
.asia
482,700
1 سال
482,700
1 سال
482,700
1 سال
.co
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.name
321,800
1 سال
321,800
1 سال
321,800
1 سال
.us
313,900
1 سال
313,900
1 سال
313,900
1 سال
.academy
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.agency
627,600
1 سال
627,600
1 سال
627,600
1 سال
.actor
1,206,700
1 سال
1,206,700
1 سال
1,206,700
1 سال
.apartments
1,592,900
1 سال
1,592,900
1 سال
1,592,900
1 سال
.auction
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.audio
5,023,100
1 سال
5,023,100
1 سال
5,023,100
1 سال
.band
724,000
1 سال
724,000
1 سال
724,000
1 سال
.link
351,800
1 سال
351,800
1 سال
351,800
1 سال
.lol
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.love
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.mba
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.market
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.money
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.bar
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
.bike
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.bingo
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.boutique
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.black
1,654,200
1 سال
1,654,200
1 سال
1,654,200
1 سال
.blue
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.business
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.cafe
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.camera
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.camp
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.capital
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.center
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.catering
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.click
261,000
1 سال
261,000
1 سال
261,000
1 سال
.clinic
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.codes
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.company
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.computer
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.chat
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.design
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.diet
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.domains
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.email
726,800
1 سال
726,800
1 سال
726,800
1 سال
.energy
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.engineer
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.expert
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.education
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.fashion
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.finance
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.fit
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.fitness
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.football
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.gallery
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.gift
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.gold
3,601,200
1 سال
3,601,200
1 سال
3,601,200
1 سال
.graphics
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.green
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
.help
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.holiday
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.host
3,507,700
1 سال
3,507,700
1 سال
3,507,700
1 سال
.international
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.kitchen
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.land
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.legal
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.life
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.network
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.news
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.online
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.photo
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.pizza
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.plus
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.press
2,747,300
1 سال
2,747,300
1 سال
2,747,300
1 سال
.red
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.rehab
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.report
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.rest
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.rip
670,700
1 سال
670,700
1 سال
670,700
1 سال
.run
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.sale
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.social
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.shoes
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.site
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.school
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.space
335,300
1 سال
335,300
1 سال
335,300
1 سال
.style
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.support
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.taxi
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.tech
1,936,300
1 سال
1,936,300
1 سال
1,936,300
1 سال
.tennis
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.technology
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.tips
726,800
1 سال
726,800
1 سال
726,800
1 سال
.tools
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.toys
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.town
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.university
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.video
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.vision
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.watch
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.website
839,100
1 سال
839,100
1 سال
839,100
1 سال
.wedding
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.wiki
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
.work
277,900
1 سال
277,900
1 سال
277,900
1 سال
.world
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.yoga
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.xyz
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.zone
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.io
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
.build
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
.careers
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.cash
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.cheap
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.city
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.cleaning
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.clothing
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.coffee
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.college
2,522,700
1 سال
2,522,700
1 سال
2,522,700
1 سال
.cooking
392,400
1 سال
392,400
1 سال
392,400
1 سال
.country
392,400
1 سال
392,400
1 سال
392,400
1 سال
.credit
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.date
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.delivery
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.dental
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.discount
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.download
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.fans
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
.equipment
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.estate
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.events
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.exchange
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.farm
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.fish
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.fishing
392,400
1 سال
392,400
1 سال
392,400
1 سال
.flights
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.florist
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.flowers
980,700
1 سال
980,700
1 سال
980,700
1 سال
.forsale
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.fund
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.furniture
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.garden
280,200
1 سال
280,200
1 سال
280,200
1 سال
.global
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
2,775,300
1 سال
.guitars
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.holdings
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.institute
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.live
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.pics
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.media
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.pictures
391,500
1 سال
391,500
1 سال
391,500
1 سال
.rent
2,494,700
1 سال
2,494,700
1 سال
2,494,700
1 سال
.restaurant
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.services
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.software
965,300
1 سال
965,300
1 سال
965,300
1 سال
.systems
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.tel
502,300
1 سال
502,300
1 سال
502,300
1 سال
.theater
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.trade
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.tv
1,403,100
1 سال
1,403,100
1 سال
1,403,100
1 سال
.webcam
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.villas
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.training
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.tours
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.tickets
17,931,500
1 سال
17,931,500
1 سال
17,931,500
1 سال
.surgery
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.surf
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.solar
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.ski
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
.singles
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.rocks
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.review
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.marketing
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.management
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.loan
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.limited
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.lighting
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.investments
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.insure
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.horse
392,400
1 سال
392,400
1 سال
392,400
1 سال
.glass
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.gives
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.financial
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.faith
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.fail
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.exposed
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.engineering
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.directory
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.diamonds
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.degree
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
.deals
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.dating
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.de
204,000
1 سال
152,000
1 سال
152,000
1 سال
.creditcard
5,303,600
1 سال
5,303,600
1 سال
5,303,600
1 سال
.cool
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.consulting
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.construction
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.community
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.coach
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.christmas
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.cab
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.builders
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.bargains
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.associates
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.accountant
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.ventures
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.hockey
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.hu.com
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.me
626,200
1 سال
626,200
1 سال
626,200
1 سال
.eu.com
839,100
1 سال
839,100
1 سال
839,100
1 سال
.com.co
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.cloud
724,000
1 سال
363,900
1 سال
363,900
1 سال
.co.com
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.ac
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
.co.at
469,600
1 سال
469,600
1 سال
469,600
1 سال
.co.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.com.de
221,700
1 سال
221,700
1 سال
221,700
1 سال
.com.se
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.condos
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.contractors
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.accountants
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.ae.org
839,100
1 سال
839,100
1 سال
839,100
1 سال
.africa.com
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.ag
4,209,300
1 سال
4,209,300
1 سال
4,209,300
1 سال
.ar.com
979,400
1 سال
979,400
1 سال
979,400
1 سال
.at
469,600
1 سال
469,600
1 سال
469,600
1 سال
.auto
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.bayern
1,218,800
1 سال
1,218,800
1 سال
1,218,800
1 سال
.be
247,400
1 سال
247,400
1 سال
247,400
1 سال
.beer
560,800
1 سال
560,800
1 سال
560,800
1 سال
.berlin
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
.bet
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.bid
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.bio
2,159,800
1 سال
2,159,800
1 سال
2,159,800
1 سال
.blackfriday
1,401,700
1 سال
1,401,700
1 سال
1,401,700
1 سال
.br.com
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
.bz
954,100
1 سال
954,100
1 سال
954,100
1 سال
.car
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.cards
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.care
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.cars
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.casa
277,900
1 سال
277,900
1 سال
277,900
1 سال
.cc
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.ch
403,700
1 سال
403,700
1 سال
403,700
1 سال
.church
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.claims
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.club
547,200
1 سال
547,200
1 سال
547,200
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
782,900
1 سال
782,900
1 سال
782,900
1 سال
.coupons
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.cricket
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.cruises
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.cymru
670,700
1 سال
670,700
1 سال
670,700
1 سال
.dance
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.de.com
782,900
1 سال
782,900
1 سال
782,900
1 سال
.democrat
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.digital
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.direct
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.dog
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.enterprises
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.eu
202,500
1 سال
216,100
1 سال
202,500
1 سال
.express
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.family
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.feedback
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.foundation
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.futbol
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.fyi
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.game
16,528,400
1 سال
16,528,400
1 سال
16,528,400
1 سال
.gb.com
2,803,300
1 سال
2,803,300
1 سال
2,803,300
1 سال
.gb.net
418,100
1 سال
418,100
1 سال
418,100
1 سال
.gifts
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.golf
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.gr.com
670,700
1 سال
670,700
1 سال
670,700
1 سال
.gratis
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.gripe
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.guide
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.guru
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.hamburg
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
.haus
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.healthcare
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.hiphop
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.hiv
9,232,300
1 سال
9,232,300
1 سال
9,232,300
1 سال
.hosting
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.house
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
1,119,700
1 سال
.hu.net
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.immo
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.immobilien
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.in.net
333,900
1 سال
333,900
1 سال
333,900
1 سال
.industries
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.ink
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
.irish
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.jetzt
728,300
1 سال
728,300
1 سال
728,300
1 سال
.jp.net
390,100
1 سال
390,100
1 سال
390,100
1 سال
.jpn.com
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
.juegos
503,700
1 سال
503,700
1 سال
503,700
1 سال
.kaufen
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.kim
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.kr.com
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.la
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.lc
1,010,300
1 سال
1,010,300
1 سال
1,010,300
1 سال
.lease
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.li
403,700
1 سال
403,700
1 سال
403,700
1 سال
.limo
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.loans
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.ltda
1,512,600
1 سال
1,512,600
1 سال
1,512,600
1 سال
.maison
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.me.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.memorial
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.men
964,400
1 سال
964,400
1 سال
964,400
1 سال
.mex.com
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.mn
2,020,500
1 سال
2,020,500
1 سال
2,020,500
1 سال
.mobi
322,700
1 سال
322,700
1 سال
322,700
1 سال
.moda
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.mom
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.mortgage
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
.net.co
446,100
1 سال
446,100
1 سال
446,100
1 سال
.net.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.ninja
579,000
1 سال
579,000
1 سال
579,000
1 سال
.nl
250,300
1 سال
250,300
1 سال
250,300
1 سال
.no.com
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.nrw
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
1,562,100
1 سال
.nu
685,700
1 سال
685,700
1 سال
685,700
1 سال
.or.at
469,600
1 سال
469,600
1 سال
469,600
1 سال
.org.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.partners
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.parts
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.party
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.pet
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.photography
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.photos
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.pink
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.place
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.plc.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.plumbing
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.pro
199,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.properties
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.property
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.protection
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.pub
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.pw
336,800
1 سال
336,800
1 سال
336,800
1 سال
.qc.com
923,200
1 سال
923,200
1 سال
923,200
1 سال
.racing
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.recipes
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.reise
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.reisen
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.rentals
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.repair
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.republican
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.reviews
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.rodeo
280,200
1 سال
280,200
1 سال
280,200
1 سال
.ru.com
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
.ruhr
1,248,700
1 سال
1,248,700
1 سال
1,248,700
1 سال
.sa.com
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
1,681,000
1 سال
.sarl
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.sc
4,209,300
1 سال
4,209,300
1 سال
4,209,300
1 سال
.schule
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.science
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.se
654,400
1 سال
654,400
1 سال
654,400
1 سال
.se.com
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.se.net
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.security
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.sh
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
2,663,100
1 سال
.shiksha
558,500
1 سال
558,500
1 سال
558,500
1 سال
.soccer
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.solutions
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.srl
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.studio
840,500
1 سال
840,500
1 سال
840,500
1 سال
.supplies
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.supply
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.tattoo
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.tax
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.theatre
26,041,500
1 سال
26,041,500
1 سال
26,041,500
1 سال
.tienda
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.tires
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
3,646,700
1 سال
.today
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.uk
305,900
1 سال
305,900
1 سال
305,900
1 سال
.uk.com
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.uk.net
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
1,400,200
1 سال
.us.com
839,100
1 سال
839,100
1 سال
839,100
1 سال
.us.org
839,100
1 سال
839,100
1 سال
839,100
1 سال
.uy.com
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
.vacations
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.vc
1,403,100
1 سال
1,403,100
1 سال
1,403,100
1 سال
.vet
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.viajes
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.vin
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.vip
559,900
1 سال
559,900
1 سال
559,900
1 سال
.voyage
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.wales
670,700
1 سال
670,700
1 سال
670,700
1 سال
.wien
1,123,400
1 سال
1,123,400
1 سال
1,123,400
1 سال
.win
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.works
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.wtf
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.za.com
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
1,821,200
1 سال
.gmbh
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
1,093,000
1 سال
.store
2,214,100
1 سال
2,214,100
1 سال
2,214,100
1 سال
.salon
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
1,822,600
1 سال
.ltd
559,900
1 سال
559,900
1 سال
559,900
1 سال
.stream
964,400
1 سال
964,400
1 سال
964,400
1 سال
.group
700,100
1 سال
700,100
1 سال
700,100
1 سال
.radio.am
670,700
1 سال
670,700
1 سال
670,700
1 سال
.ws
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
1,063,600
1 سال
.art
434,500
1 سال
434,500
1 سال
434,500
1 سال
.shop
1,158,500
1 سال
1,158,500
1 سال
1,158,500
1 سال
.games
579,000
1 سال
579,000
1 سال
579,000
1 سال
.dev
533,200
1 سال
533,200
1 سال
533,200
1 سال
.in
411,100
1 سال
357,300
1 سال
411,100
1 سال
.app
639,800
1 سال
639,800
1 سال
639,800
1 سال
.alaki
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده