ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.ac.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.co.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.org.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.net.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.id.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.sch.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.gov.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.com
333,000
1 سال
333,000
1 سال
340,000
1 سال
.net
399,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.org
399,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.biz
596,400
1 سال
596,400
1 سال
596,400
1 سال
.info
633,000
1 سال
633,000
1 سال
633,000
1 سال
.asia
473,100
1 سال
473,100
1 سال
473,100
1 سال
.co
890,000
1 سال
1,050,000
1 سال
1,050,000
1 سال
.name
304,800
1 سال
304,800
1 سال
304,800
1 سال
.us
297,200
1 سال
297,200
1 سال
297,200
1 سال
.academy
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.agency
643,600
1 سال
643,600
1 سال
643,600
1 سال
.actor
1,218,600
1 سال
1,218,600
1 سال
1,218,600
1 سال
.apartments
1,632,200
1 سال
1,632,200
1 سال
1,632,200
1 سال
.auction
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.audio
4,757,200
1 سال
4,757,200
1 سال
4,757,200
1 سال
.band
735,800
1 سال
735,800
1 سال
735,800
1 سال
.link
333,100
1 سال
333,100
1 سال
333,100
1 سال
.lol
914,200
1 سال
914,200
1 سال
914,200
1 سال
.love
914,200
1 سال
914,200
1 سال
914,200
1 سال
.mba
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.market
965,600
1 سال
965,600
1 سال
965,600
1 سال
.money
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.bar
2,285,600
1 سال
2,285,600
1 سال
2,285,600
1 سال
.bike
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.bingo
1,632,200
1 سال
1,632,200
1 سال
1,632,200
1 سال
.boutique
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.black
1,860,300
1 سال
1,860,300
1 سال
1,860,300
1 سال
.blue
611,700
1 سال
611,700
1 سال
611,700
1 سال
.business
256,000
1 سال
256,000
1 سال
256,000
1 سال
.cafe
988,600
1 سال
988,600
1 سال
988,600
1 سال
.camera
1,596,000
1 سال
1,596,000
1 سال
1,596,000
1 سال
.camp
1,618,500
1 سال
1,618,500
1 سال
1,618,500
1 سال
.capital
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.center
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.catering
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.click
306,700
1 سال
306,700
1 سال
306,700
1 سال
.clinic
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.codes
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.company
235,600
1 سال
235,600
1 سال
235,600
1 سال
.computer
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.chat
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.design
1,388,900
1 سال
1,388,900
1 سال
1,388,900
1 سال
.diet
4,379,600
1 سال
4,379,600
1 سال
4,379,600
1 سال
.domains
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.email
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.energy
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
.engineer
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.expert
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.education
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.fashion
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.finance
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.fit
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.fitness
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.football
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.gallery
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.gift
561,100
1 سال
561,100
1 سال
561,100
1 سال
.gold
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
.graphics
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.green
2,104,200
1 سال
2,104,200
1 سال
2,104,200
1 سال
.help
875,900
1 سال
875,900
1 سال
875,900
1 سال
.holiday
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.host
2,735,400
1 سال
2,735,400
1 سال
2,735,400
1 سال
.international
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.kitchen
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.land
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.legal
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.life
888,900
1 سال
888,900
1 سال
888,900
1 سال
.network
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.news
677,300
1 سال
677,300
1 سال
677,300
1 سال
.online
1,052,000
1 سال
1,052,000
1 سال
1,052,000
1 سال
.photo
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.pizza
1,523,900
1 سال
1,523,900
1 سال
1,523,900
1 سال
.plus
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.press
2,062,100
1 سال
2,062,100
1 سال
2,062,100
1 سال
.red
563,200
1 سال
563,200
1 سال
563,200
1 سال
.rehab
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.report
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.rest
1,052,000
1 سال
1,052,000
1 سال
1,052,000
1 سال
.rip
550,200
1 سال
550,200
1 سال
550,200
1 سال
.run
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.sale
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.social
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.shoes
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.site
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.school
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.space
660,700
1 سال
660,700
1 سال
660,700
1 سال
.style
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.support
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.taxi
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.tech
1,473,000
1 سال
1,473,000
1 سال
1,473,000
1 سال
.tennis
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.technology
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.tips
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.tools
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.toys
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.town
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.university
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.video
677,300
1 سال
677,300
1 سال
677,300
1 سال
.vision
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.watch
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.website
631,200
1 سال
631,200
1 سال
631,200
1 سال
.wedding
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.wiki
799,600
1 سال
799,600
1 سال
799,600
1 سال
.work
264,200
1 سال
264,200
1 سال
264,200
1 سال
.world
888,900
1 سال
888,900
1 سال
888,900
1 سال
.yoga
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.xyz
337,600
1 سال
337,600
1 سال
337,600
1 سال
.zone
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.io
1,893,700
1 سال
1,893,700
1 سال
1,893,700
1 سال
.build
2,104,200
1 سال
2,104,200
1 سال
2,104,200
1 سال
.careers
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.cash
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.cheap
888,900
1 سال
888,900
1 سال
888,900
1 سال
.city
592,500
1 سال
592,500
1 سال
592,500
1 سال
.cleaning
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.clothing
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.coffee
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.college
1,893,700
1 سال
1,893,700
1 سال
1,893,700
1 سال
.cooking
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.country
841,700
1 سال
841,700
1 سال
841,700
1 سال
.credit
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
2,777,400
1 سال
.date
840,900
1 سال
840,900
1 سال
840,900
1 سال
.delivery
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.dental
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
1,502,700
1 سال
.discount
910,100
1 سال
910,100
1 سال
910,100
1 سال
.download
840,900
1 سال
840,900
1 سال
840,900
1 سال
.fans
371,900
1 سال
371,900
1 سال
371,900
1 سال
.equipment
578,200
1 سال
578,200
1 سال
578,200
1 سال
.estate
888,200
1 سال
888,200
1 سال
888,200
1 سال
.events
888,200
1 سال
888,200
1 سال
888,200
1 سال
.exchange
888,200
1 سال
888,200
1 سال
888,200
1 سال
.farm
888,200
1 سال
888,200
1 سال
888,200
1 سال
.fish
888,200
1 سال
888,200
1 سال
888,200
1 سال
.fishing
821,300
1 سال
821,300
1 سال
821,300
1 سال
.flights
1,466,400
1 سال
1,466,400
1 سال
1,466,400
1 سال
.florist
925,400
1 سال
925,400
1 سال
925,400
1 سال
.flowers
4,452,600
1 سال
4,452,600
1 سال
4,452,600
1 سال
.forsale
925,400
1 سال
925,400
1 سال
925,400
1 سال
.fund
1,506,200
1 سال
1,506,200
1 سال
1,506,200
1 سال
.furniture
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.garden
855,600
1 سال
855,600
1 سال
855,600
1 سال
.global
2,139,200
1 سال
2,139,200
1 سال
2,139,200
1 سال
.guitars
4,452,600
1 سال
4,452,600
1 سال
4,452,600
1 سال
.holdings
1,506,200
1 سال
1,506,200
1 سال
1,506,200
1 سال
.institute
602,400
1 سال
602,400
1 سال
602,400
1 سال
.live
688,700
1 سال
688,700
1 سال
688,700
1 سال
.pics
890,600
1 سال
890,600
1 سال
890,600
1 سال
.media
925,400
1 سال
925,400
1 سال
925,400
1 سال
.pictures
322,900
1 سال
322,900
1 سال
322,900
1 سال
.rent
1,925,300
1 سال
1,925,300
1 سال
1,925,300
1 سال
.restaurant
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.services
903,800
1 سال
903,800
1 سال
903,800
1 سال
.software
925,400
1 سال
925,400
1 سال
925,400
1 سال
.systems
602,400
1 سال
602,400
1 سال
602,400
1 سال
.tel
385,200
1 سال
385,200
1 سال
385,200
1 سال
.theater
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.trade
854,800
1 سال
854,800
1 سال
854,800
1 سال
.tv
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
.webcam
854,800
1 سال
854,800
1 سال
854,800
1 سال
.villas
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.training
925,400
1 سال
925,400
1 سال
925,400
1 سال
.tours
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.tickets
14,974,800
1 سال
14,974,800
1 سال
14,974,800
1 سال
.surgery
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.surf
855,600
1 سال
855,600
1 سال
855,600
1 سال
.solar
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
1,527,800
1 سال
.ski
1,502,000
1 سال
1,502,000
1 سال
1,502,000
1 سال
.singles
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.rocks
485,600
1 سال
485,600
1 سال
485,600
1 سال
.review
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.marketing
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.management
761,900
1 سال
761,900
1 سال
761,900
1 سال
.loan
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.limited
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.lighting
761,900
1 سال
761,900
1 سال
761,900
1 سال
.investments
3,968,400
1 سال
3,968,400
1 سال
3,968,400
1 سال
.insure
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
.horse
427,000
1 سال
427,000
1 سال
427,000
1 سال
.glass
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.gives
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.financial
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
.faith
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.fail
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
1,189,500
1 سال
.exposed
761,900
1 سال
761,900
1 سال
761,900
1 سال
.engineering
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
1,983,500
1 سال
.directory
761,900
1 سال
761,900
1 سال
761,900
1 سال
.diamonds
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
.degree
1,537,200
1 سال
1,537,200
1 سال
1,537,200
1 سال
.deals
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.dating
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
.de
186,400
1 سال
139,000
1 سال
139,000
1 سال
.creditcard
4,850,200
1 سال
4,850,200
1 سال
4,850,200
1 سال
.cool
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.consulting
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.construction
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.community
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.coach
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
1,666,800
1 سال
.christmas
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.cab
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.builders
999,500
1 سال
999,500
1 سال
999,500
1 سال
.bargains
862,700
1 سال
862,700
1 سال
862,700
1 سال
.associates
862,700
1 سال
862,700
1 سال
862,700
1 سال
.accountant
862,700
1 سال
862,700
1 سال
862,700
1 سال
.ventures
1,438,500
1 سال
1,438,500
1 سال
1,438,500
1 سال
.hockey
1,438,500
1 سال
1,438,500
1 سال
1,438,500
1 سال
.hu.com
1,105,100
1 سال
1,105,100
1 سال
1,105,100
1 سال
.me
494,300
1 سال
494,300
1 سال
494,300
1 سال
.eu.com
662,200
1 سال
662,200
1 سال
662,200
1 سال
.com.co
352,100
1 سال
352,100
1 سال
352,100
1 سال
.cloud
571,400
1 سال
287,200
1 سال
287,200
1 سال
.co.com
883,700
1 سال
883,700
1 سال
883,700
1 سال
.ac
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
.co.at
403,800
1 سال
403,800
1 سال
403,800
1 سال
.co.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.com.de
190,700
1 سال
190,700
1 سال
190,700
1 سال
.com.se
383,600
1 سال
383,600
1 سال
383,600
1 سال
.condos
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.contractors
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.accountants
2,878,100
1 سال
2,878,100
1 سال
2,878,100
1 سال
.ae.org
662,200
1 سال
662,200
1 سال
662,200
1 سال
.africa.com
883,700
1 سال
883,700
1 سال
883,700
1 سال
.ag
3,322,100
1 سال
3,322,100
1 سال
3,322,100
1 سال
.ar.com
842,200
1 سال
842,200
1 سال
842,200
1 سال
.at
403,800
1 سال
403,800
1 سال
403,800
1 سال
.auto
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
.bayern
1,048,100
1 سال
1,048,100
1 سال
1,048,100
1 سال
.be
212,800
1 سال
212,800
1 سال
212,800
1 سال
.beer
482,200
1 سال
482,200
1 سال
482,200
1 سال
.berlin
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
.bet
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.bid
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.bio
1,857,200
1 سال
1,857,200
1 سال
1,857,200
1 سال
.blackfriday
1,205,300
1 سال
1,205,300
1 سال
1,205,300
1 سال
.br.com
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
.bz
820,400
1 سال
820,400
1 سال
820,400
1 سال
.car
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
.cards
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.care
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.cars
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
.casa
238,900
1 سال
238,900
1 سال
238,900
1 سال
.cc
383,600
1 سال
383,600
1 سال
383,600
1 سال
.ch
347,100
1 سال
347,100
1 سال
347,100
1 سال
.church
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.claims
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.club
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
673,200
1 سال
673,200
1 سال
673,200
1 سال
.coupons
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.cricket
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.cruises
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.cymru
576,600
1 سال
576,600
1 سال
576,600
1 سال
.dance
722,600
1 سال
722,600
1 سال
722,600
1 سال
.de.com
673,200
1 سال
673,200
1 سال
673,200
1 سال
.democrat
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.digital
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.direct
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.dog
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.enterprises
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.eu
174,100
1 سال
185,800
1 سال
174,100
1 سال
.express
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.family
722,600
1 سال
722,600
1 سال
722,600
1 سال
.feedback
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.foundation
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.futbol
383,600
1 سال
383,600
1 سال
383,600
1 سال
.fyi
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.game
14,212,400
1 سال
14,212,400
1 سال
14,212,400
1 سال
.gb.com
2,410,500
1 سال
2,410,500
1 سال
2,410,500
1 سال
.gb.net
359,500
1 سال
359,500
1 سال
359,500
1 سال
.gifts
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.golf
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.gr.com
576,600
1 سال
576,600
1 سال
576,600
1 سال
.gratis
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.gripe
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.guide
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.guru
962,800
1 سال
962,800
1 سال
962,800
1 سال
.hamburg
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
.haus
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.healthcare
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.hiphop
626,200
1 سال
626,200
1 سال
626,200
1 سال
.hiv
7,938,700
1 سال
7,938,700
1 سال
7,938,700
1 سال
.hosting
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.house
962,800
1 سال
962,800
1 سال
962,800
1 سال
.hu.net
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.immo
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.immobilien
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.in.net
287,100
1 سال
287,100
1 سال
287,100
1 سال
.industries
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.ink
914,500
1 سال
914,500
1 سال
914,500
1 سال
.irish
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.jetzt
626,200
1 سال
626,200
1 سال
626,200
1 سال
.jp.net
335,400
1 سال
335,400
1 سال
335,400
1 سال
.jpn.com
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
.juegos
433,100
1 سال
433,100
1 سال
433,100
1 سال
.kaufen
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.kim
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.kr.com
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.la
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.lc
868,700
1 سال
868,700
1 سال
868,700
1 سال
.lease
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.li
347,100
1 سال
347,100
1 سال
347,100
1 سال
.limo
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.loans
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
.ltda
1,300,600
1 سال
1,300,600
1 سال
1,300,600
1 سال
.maison
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.me.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.memorial
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.men
829,300
1 سال
829,300
1 سال
829,300
1 سال
.mex.com
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.mn
1,737,300
1 سال
1,737,300
1 سال
1,737,300
1 سال
.mobi
277,500
1 سال
277,500
1 سال
277,500
1 سال
.moda
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.mom
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.mortgage
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
.net.co
383,600
1 سال
383,600
1 سال
383,600
1 سال
.net.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.ninja
497,900
1 سال
497,900
1 سال
497,900
1 سال
.nl
215,100
1 سال
215,100
1 سال
215,100
1 سال
.no.com
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.nrw
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
1,343,200
1 سال
.nu
589,500
1 سال
589,500
1 سال
589,500
1 سال
.or.at
403,800
1 سال
403,800
1 سال
403,800
1 سال
.org.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.partners
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.parts
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.party
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.pet
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.photography
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.photos
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.pink
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.place
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.plc.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.plumbing
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.pro
481,400
1 سال
481,400
1 سال
481,400
1 سال
.productions
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.properties
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.property
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.protection
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
.pub
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.pw
289,600
1 سال
289,600
1 سال
289,600
1 سال
.qc.com
793,900
1 سال
793,900
1 سال
793,900
1 سال
.racing
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.recipes
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.reise
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
.reisen
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.rentals
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.repair
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.republican
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.reviews
722,600
1 سال
722,600
1 سال
722,600
1 سال
.rodeo
240,900
1 سال
240,900
1 سال
240,900
1 سال
.ru.com
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
.ruhr
1,073,700
1 سال
1,073,700
1 سال
1,073,700
1 سال
.sa.com
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
1,445,400
1 سال
.sarl
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.sc
3,619,500
1 سال
3,619,500
1 سال
3,619,500
1 سال
.schule
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.science
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.se
562,600
1 سال
562,600
1 سال
562,600
1 سال
.se.com
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.se.net
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.security
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
89,255,800
1 سال
.sh
2,289,900
1 سال
2,289,900
1 سال
2,289,900
1 سال
.shiksha
480,200
1 سال
480,200
1 سال
480,200
1 سال
.soccer
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.solutions
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.srl
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.studio
722,600
1 سال
722,600
1 سال
722,600
1 سال
.supplies
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.supply
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.tattoo
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.tax
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.theatre
22,392,400
1 سال
22,392,400
1 سال
22,392,400
1 سال
.tienda
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.tires
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
3,135,600
1 سال
.today
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.uk
263,100
1 سال
263,100
1 سال
263,100
1 سال
.uk.com
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.uk.net
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
1,204,000
1 سال
.us.com
721,500
1 سال
721,500
1 سال
721,500
1 سال
.us.org
721,500
1 سال
721,500
1 سال
721,500
1 سال
.uy.com
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
.vacations
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.vc
1,206,500
1 سال
1,206,500
1 سال
1,206,500
1 سال
.vet
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.viajes
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.vin
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.vip
481,400
1 سال
481,400
1 سال
481,400
1 سال
.voyage
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.wales
576,600
1 سال
576,600
1 سال
576,600
1 سال
.wien
966,000
1 سال
966,000
1 سال
966,000
1 سال
.win
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.works
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.wtf
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.za.com
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
1,566,000
1 سال
.gmbh
939,900
1 سال
939,900
1 سال
939,900
1 سال
.store
1,903,800
1 سال
1,903,800
1 سال
1,903,800
1 سال
.salon
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
1,567,300
1 سال
.ltd
481,400
1 سال
481,400
1 سال
481,400
1 سال
.stream
829,300
1 سال
829,300
1 سال
829,300
1 سال
.group
602,100
1 سال
602,100
1 سال
602,100
1 سال
.radio.am
576,600
1 سال
576,600
1 سال
576,600
1 سال
.ws
914,500
1 سال
914,500
1 سال
914,500
1 سال
.art
373,600
1 سال
373,600
1 سال
373,600
1 سال
.shop
996,100
1 سال
996,100
1 سال
996,100
1 سال
.games
497,900
1 سال
497,900
1 سال
497,900
1 سال
.dev
458,400
1 سال
458,400
1 سال
458,400
1 سال
.in
353,500
1 سال
307,200
1 سال
353,500
1 سال
.app
550,200
1 سال
550,200
1 سال
550,200
1 سال
.alaki
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده