ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.ac.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.co.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.org.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.net.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.id.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.sch.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.gov.ir
40,000
1 سال
40,000
1 سال
40,000
1 سال
.com
580,000
1 سال
699,000
1 سال
699,000
1 سال
.net
740,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.org
650,000
1 سال
650,000
1 سال
750,000
1 سال
.biz
1,080,000
1 سال
1,080,000
1 سال
1,080,000
1 سال
.info
399,000
1 سال
1,395,000
1 سال
1,395,000
1 سال
.asia
840,000
1 سال
840,000
1 سال
840,000
1 سال
.co
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.name
620,000
1 سال
620,000
1 سال
620,000
1 سال
.us
850,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.academy
1,720,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.agency
550,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.actor
1,370,000
1 سال
2,220,000
1 سال
2,220,000
1 سال
.apartments
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.auction
350,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.audio
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.band
1,720,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.link
650,000
1 سال
650,000
1 سال
650,000
1 سال
.lol
160,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.love
730,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.mba
1,370,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.market
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.money
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.bar

سال
N/A
N/A
.bike
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.bingo
1,030,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.boutique
350,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.black
1,370,000
1 سال
3,620,000
1 سال
3,620,000
1 سال
.blue
1,510,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.business
280,000
1 سال
690,000
1 سال
690,000
1 سال
.cafe
690,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.camera
1,030,000
1 سال
3,410,000
1 سال
3,410,000
1 سال
.camp
550,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.capital
1,030,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.center
830,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.catering
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.click
170,000
1 سال
790,000
1 سال
790,000
1 سال
.clinic
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.codes
550,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.company
350,000
1 سال
690,000
1 سال
690,000
1 سال
.computer
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.chat
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.design
2,960,000
1 سال
2,960,000
1 سال
2,960,000
1 سال
.diet
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.domains
1,370,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.email
550,000
1 سال
1,540,000
1 سال
1,540,000
1 سال
.energy
1,300,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.engineer
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.expert
690,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.education
2,060,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.fashion
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.finance
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.fit
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.fitness
790,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.football
1,370,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.gallery
995,000
1 سال
995,000
1 سال
995,000
1 سال
.gift
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.gold
690,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.graphics
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.green
690,000
1 سال
4,470,000
1 سال
4,470,000
1 سال
.help
460,000
1 سال
1,920,000
1 سال
1,920,000
1 سال
.holiday
690,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.host
5,410,000
1 سال
5,410,000
1 سال
5,410,000
1 سال
.international
830,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.kitchen
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.land
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.legal
690,000
1 سال
3,410,000
1 سال
3,410,000
1 سال
.life
210,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.network
410,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.news
830,000
1 سال
1,710,000
1 سال
1,710,000
1 سال
.online
250,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.photo
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.pizza
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.plus
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.press
4,080,000
1 سال
4,080,000
1 سال
4,080,000
1 سال
.red
1,030,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.rehab
1,030,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.report
690,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.rest
730,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.rip
550,000
1 سال
1,090,000
1 سال
1,090,000
1 سال
.run
350,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.sale
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.social
830,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.shoes
2,740,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.site
160,000
1 سال
1,650,000
1 سال
1,650,000
1 سال
.school
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.space
170,000
1 سال
1,740,000
1 سال
1,740,000
1 سال
.style
1,510,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.support
550,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.taxi
1,030,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.tech
330,000
1 سال
3,390,000
1 سال
3,390,000
1 سال
.tennis
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.technology
830,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.tips
1,030,000
1 سال
1,540,000
1 سال
1,540,000
1 سال
.tools
830,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.toys
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.town
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.university
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.video
1,030,000
1 سال
1,710,000
1 سال
1,710,000
1 سال
.vision
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.watch
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.website
170,000
1 سال
1,740,000
1 سال
1,740,000
1 سال
.wedding
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.wiki
240,000
1 سال
1,580,000
1 سال
1,580,000
1 سال
.work
530,000
1 سال
530,000
1 سال
530,000
1 سال
.world
210,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.yoga
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.xyz
199,000
1 سال
990,000
1 سال
990,000
1 سال
.zone
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.io
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
.build
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
.careers
3,430,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.cash
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.cheap
690,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.city
550,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.cleaning
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.clothing
1,510,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.coffee
830,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.college
1,610,000
1 سال
3,740,000
1 سال
3,740,000
1 سال
.cooking
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.country
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.credit
830,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.date
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.delivery
620,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.dental
3,410,000
1 سال
3,410,000
1 سال
3,410,000
1 سال
.discount
550,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.download
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.fans
740,000
1 سال
740,000
1 سال
740,000
1 سال
.equipment
1,370,000
1 سال
1,370,000
1 سال
1,370,000
1 سال
.estate
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.events
760,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.exchange
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.farm
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.fish
1,370,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.fishing
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.flights
2,740,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.florist
1,030,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.flowers
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.forsale
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.fund
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.furniture
1,040,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.garden
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.global
2,740,000
1 سال
4,470,000
1 سال
4,470,000
1 سال
.guitars
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.holdings
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.institute
690,000
1 سال
1,370,000
1 سال
1,370,000
1 سال
.live
250,000
1 سال
1,710,000
1 سال
1,710,000
1 سال
.pics
160,000
1 سال
1,730,000
1 سال
1,730,000
1 سال
.media
620,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.pictures
690,000
1 سال
630,000
1 سال
630,000
1 سال
.rent
1,610,000
1 سال
3,740,000
1 سال
3,740,000
1 سال
.restaurant
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.services
550,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.software
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.systems
1,240,000
1 سال
1,540,000
1 سال
1,540,000
1 سال
.tel
750,000
1 سال
750,000
1 سال
750,000
1 سال
.theater
1,370,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.trade
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.tv
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.webcam
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
.villas
1,370,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.training
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.tours
690,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.tickets
29,090,000
1 سال
29,090,000
1 سال
29,090,000
1 سال
.surgery
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.surf
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.solar
690,000
1 سال
3,410,000
1 سال
3,410,000
1 سال
.ski
2,740,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.singles
690,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.rocks
690,000
1 سال
1,030,000
1 سال
1,030,000
1 سال
.review
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
.marketing
550,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.management
1,030,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.loan
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.limited
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.lighting
1,030,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.investments
1,370,000
1 سال
6,380,000
1 سال
6,380,000
1 سال
.insure
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.horse
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.glass
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.gives
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.financial
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.faith
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
.fail
1,030,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.exposed
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.engineering
1,650,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.directory
350,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.diamonds
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.degree
1,030,000
1 سال
2,680,000
1 سال
2,680,000
1 سال
.deals
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.dating
2,060,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.de
495,000
1 سال
495,000
1 سال
495,000
1 سال
.creditcard
690,000
1 سال
8,930,000
1 سال
8,930,000
1 سال
.cool
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.consulting
2,060,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.construction
1,100,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.community
2,060,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.coach
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.christmas
2,600,000
1 سال
2,600,000
1 سال
2,600,000
1 سال
.cab
1,370,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.builders
550,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.bargains
1,030,000
1 سال
1,760,000
1 سال
1,760,000
1 سال
.associates
2,060,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.accountant
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.ventures
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.hockey
1,030,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.hu.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.me
365,000
1 سال
999,000
1 سال
999,000
1 سال
.eu.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.com.co
670,000
1 سال
670,000
1 سال
670,000
1 سال
.cloud
1,250,000
1 سال
1,250,000
1 سال
1,250,000
1 سال
.co.com
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.ac
2,900,000
1 سال
3,280,000
1 سال
3,280,000
1 سال
.co.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.co.uk

سال
N/A
N/A
.com.de
330,000
1 سال
330,000
1 سال
330,000
1 سال
.com.se
435,700
1 سال
435,700
1 سال
435,700
1 سال
.condos
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
.contractors
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.accountants
2,060,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.ae.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.africa.com
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
1,051,600
1 سال
.ag
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
3,953,300
1 سال
.ar.com
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
1,069,600
1 سال
.at
470,500
1 سال
470,500
1 سال
470,500
1 سال
.auto
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.bayern
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.be
250,800
1 سال
250,800
1 سال
250,800
1 سال
.beer
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.berlin
3,550,000
1 سال
3,550,000
1 سال
3,550,000
1 سال
.bet
705,400
1 سال
705,400
1 سال
705,400
1 سال
.bid
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.bio
690,000
1 سال
4,470,000
1 سال
4,470,000
1 سال
.blackfriday
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.br.com
2,750,000
1 سال
2,750,000
1 سال
2,750,000
1 سال
.bz
895,900
1 سال
895,900
1 سال
895,900
1 سال
.car
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.cards
550,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.care
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.cars
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.casa
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.cc
670,000
1 سال
670,000
1 سال
670,000
1 سال
.ch
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.church
1,370,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.claims
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.club
1,010,000
1 سال
1,010,000
1 سال
1,010,000
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
2,500,000
1 سال
.coupons
550,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.cricket
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.cruises
1,030,000
1 سال
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
.cymru
790,000
1 سال
790,000
1 سال
790,000
1 سال
.dance
1,650,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.de.com
784,100
1 سال
784,100
1 سال
784,100
1 سال
.democrat
690,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.digital
280,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.direct
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.dog
690,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.enterprises
1,370,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.eu
255,000
1 سال
255,000
1 سال
255,000
1 سال
.express
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.family
1,370,000
1 سال
1,710,000
1 سال
1,710,000
1 سال
.feedback

سال
N/A
N/A
.foundation
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.futbol
720,000
1 سال
720,000
1 سال
720,000
1 سال
.fyi
1,030,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.game
24,930,000
1 سال
24,930,000
1 سال
24,930,000
1 سال
.gb.com
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
3,061,500
1 سال
.gb.net
369,800
1 سال
369,800
1 سال
369,800
1 سال
.gifts
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.golf
550,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.gr.com
940,000
1 سال
940,000
1 سال
940,000
1 سال
.gratis
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.gripe
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.guide
1,510,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.guru
280,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.hamburg
3,550,000
1 سال
3,550,000
1 سال
3,550,000
1 سال
.haus
1,370,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.healthcare
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.hiphop
1,930,000
1 سال
1,930,000
1 سال
1,930,000
1 سال
.hiv
14,880,000
1 سال
14,880,000
1 سال
14,880,000
1 سال
.hosting
25,950,000
1 سال
25,950,000
1 سال
25,950,000
1 سال
.house
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.hu.net
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
2,060,000
1 سال
.immo
690,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.immobilien
1,030,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.in.net
320,800
1 سال
320,800
1 سال
320,800
1 سال
.industries
1,200,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.ink
240,000
1 سال
1,580,000
1 سال
1,580,000
1 سال
.irish
690,000
1 سال
880,000
1 سال
880,000
1 سال
.jetzt
690,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.jp.net
371,800
1 سال
371,800
1 سال
371,800
1 سال
.jpn.com
2,500,000
1 سال
2,500,000
1 سال
2,500,000
1 سال
.juegos
25,950,000
1 سال
25,950,000
1 سال
25,950,000
1 سال
.kaufen
690,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.kim
690,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.kr.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.la
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.lc
948,900
1 سال
948,900
1 سال
948,900
1 سال
.lease
1,030,000
1 سال
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
.li
285,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.limo
1,370,000
1 سال
3,010,000
1 سال
3,010,000
1 سال
.loans
1,370,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.ltda
2,330,000
1 سال
2,330,000
1 سال
2,330,000
1 سال
.maison
1,370,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.me.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.memorial
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.men
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.mex.com
840,000
1 سال
840,000
1 سال
840,000
1 سال
.mn
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
1,844,800
1 سال
.mobi
480,000
1 سال
1,740,000
1 سال
1,740,000
1 سال
.moda
1,370,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.mom
160,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.mortgage
1,030,000
1 سال
2,980,000
1 سال
2,980,000
1 سال
.net.co
670,000
1 سال
670,000
1 سال
670,000
1 سال
.net.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.ninja
1,030,000
1 سال
1,370,000
1 سال
1,370,000
1 سال
.nl
450,000
1 سال
450,000
1 سال
450,000
1 سال
.no.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.nrw
2,570,000
1 سال
2,570,000
1 سال
2,570,000
1 سال
.nu
706,800
1 سال
706,800
1 سال
706,800
1 سال
.or.at
780,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.org.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.partners
1,720,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.parts
1,200,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.party
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.pet
1,030,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.photography
1,030,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.photos
690,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.pink
1,030,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.place
1,030,000
1 سال
1,030,000
1 سال
1,030,000
1 سال
.plc.uk
293,600
1 سال
293,600
1 سال
293,600
1 سال
.plumbing
1,030,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.pro
280,000
1 سال
1,540,000
1 سال
1,540,000
1 سال
.productions
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.properties
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.property
5,240,000
1 سال
8,650,000
1 سال
8,650,000
1 سال
.protection
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.pub
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.pw
170,000
1 سال
1,310,000
1 سال
1,310,000
1 سال
.qc.com
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
1,008,200
1 سال
.racing
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
.recipes
790,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.reise
5,490,000
1 سال
5,490,000
1 سال
5,490,000
1 سال
.reisen
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.rentals
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.repair
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.republican
690,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.reviews
550,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.rodeo
440,000
1 سال
440,000
1 سال
440,000
1 سال
.ru.com
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
1,581,300
1 سال
.ruhr
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
1,790,000
1 سال
.sa.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.sarl
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.sc
6,770,000
1 سال
6,770,000
1 سال
6,770,000
1 سال
.schule
1,030,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.science
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
1,130,000
1 سال
.se

سال
N/A
N/A
.se.com
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
1,529,200
1 سال
.se.net
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
1,442,400
1 سال
.security
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
100,000,000
1 سال
.sh
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
2,372,000
1 سال
.shiksha
1,370,000
1 سال
1,120,000
1 سال
1,120,000
1 سال
.soccer
1,370,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.solutions
690,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.srl
2,170,000
1 سال
2,170,000
1 سال
2,170,000
1 سال
.studio
1,030,000
1 سال
1,710,000
1 سال
1,710,000
1 سال
.supplies
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
1,170,000
1 سال
.supply
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
1,280,000
1 سال
.tattoo
290,000
1 سال
2,600,000
1 سال
2,600,000
1 سال
.tax
1,030,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.theatre
41,550,000
1 سال
41,550,000
1 سال
41,550,000
1 سال
.tienda
690,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.tires
1,030,000
1 سال
5,490,000
1 سال
5,490,000
1 سال
.today
280,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.uk
750,000
1 سال
750,000
1 سال
750,000
1 سال
.uk.com
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
1,175,300
1 سال
.uk.net
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
1,307,500
1 سال
.us.com
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.us.org
790,700
1 سال
790,700
1 سال
790,700
1 سال
.uy.com
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
1,988,900
1 سال
.vacations
690,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.vc
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
1,317,800
1 سال
.vet
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
2,130,000
1 سال
.viajes
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
2,930,000
1 سال
.vin
690,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.vip
960,000
1 سال
960,000
1 سال
960,000
1 سال
.voyage
690,000
1 سال
2,970,000
1 سال
2,970,000
1 سال
.wales
790,000
1 سال
790,000
1 سال
790,000
1 سال
.wien
2,520,000
1 سال
2,520,000
1 سال
2,520,000
1 سال
.win
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.works
620,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.wtf
550,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.za.com
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
3,806,200
1 سال
.gmbh
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
1,800,000
1 سال
.store
250,000
1 سال
3,330,000
1 سال
3,330,000
1 سال
.salon
1,030,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.ltd
830,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.stream
560,000
1 سال
560,000
1 سال
560,000
1 سال
.group
620,000
1 سال
1,030,000
1 سال
1,030,000
1 سال
.radio.am
632,400
1 سال
632,400
1 سال
632,400
1 سال
.ws
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
1,001,600
1 سال
.art
550,000
1 سال
1,010,000
1 سال
1,010,000
1 سال
.shop
210,000
1 سال
2,000,000
1 سال
2,000,000
1 سال
.games
1,370,000
1 سال
1,450,000
1 سال
1,450,000
1 سال
.dev
850,000
1 سال
850,000
1 سال
850,000
1 سال
.in
890,000
1 سال
780,000
1 سال
890,000
1 سال
.app
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.alaki
22,000
1 سال
22,000
1 سال
22,000
1 سال
.ca
999,000
1 سال
1,350,000
1 سال
1,350,000
1 سال
.fun
170,000
1 سال
2,120,000
1 سال
2,120,000
1 سال
.monster
160,000
1 سال
900,000
1 سال
900,000
1 سال
.baby
1,610,000
1 سال
4,590,000
1 سال
4,590,000
1 سال
.cyou
290,000
1 سال
740,000
1 سال
740,000
1 سال
.icu
330,000
1 سال
740,000
1 سال
740,000
1 سال
.archi
1,720,000
1 سال
4,470,000
1 سال
4,470,000
1 سال
.autos
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.best
1,380,000
1 سال
1,380,000
1 سال
1,380,000
1 سال
.bible
3,490,000
1 سال
3,490,000
1 سال
3,490,000
1 سال
.blog
240,000
1 سال
1,670,000
1 سال
1,670,000
1 سال
.boats
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.bond
330,000
1 سال
780,000
1 سال
780,000
1 سال
.buzz
2,250,000
1 سال
2,250,000
1 سال
2,250,000
1 سال
.cam
210,000
1 سال
1,290,000
1 سال
1,290,000
1 سال
.ceo
6,430,000
1 سال
6,430,000
1 سال
6,430,000
1 سال
.charity
1,980,000
1 سال
1,980,000
1 سال
1,980,000
1 سال
.co.nl
490,000
1 سال
490,000
1 سال
490,000
1 سال
.co.no
1,470,000
1 سال
1,470,000
1 سال
1,470,000
1 سال
.cologne
1,920,000
1 سال
1,920,000
1 سال
1,920,000
1 سال
.compare
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.courses
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
.desi
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.doctor
1,370,000
1 سال
5,960,000
1 سال
5,960,000
1 سال
.eco
4,660,000
1 سال
4,660,000
1 سال
4,660,000
1 سال
.fan
830,000
1 سال
2,760,000
1 سال
2,760,000
1 سال
.gd
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
.homes
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.hospital
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.isla.pr
680,000
1 سال
680,000
1 سال
680,000
1 سال
.jewelry
1,370,000
1 سال
3,240,000
1 سال
3,240,000
1 سال
.koeln
1,920,000
1 سال
1,920,000
1 سال
1,920,000
1 سال
.llc
1,720,000
1 سال
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
.london
1,920,000
1 سال
2,300,000
1 سال
2,300,000
1 سال
.ltd.uk

سال
N/A
N/A
.luxe
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
1,110,000
1 سال
.miami
1,000,000
1 سال
1,000,000
1 سال
1,000,000
1 سال
.movie
3,430,000
1 سال
18,290,000
1 سال
18,290,000
1 سال
.name.pr
9,180,000
1 سال
4,590,000
1 سال
4,590,000
1 سال
.observer
670,000
1 سال
670,000
1 سال
670,000
1 سال
.one
1,160,000
1 سال
1,160,000
1 سال
1,160,000
1 سال
.ooo
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.organic
1,370,000
1 سال
4,680,000
1 سال
4,680,000
1 سال
.page
740,000
1 سال
740,000
1 سال
740,000
1 سال
.ph
3,680,000
1 سال
5,050,000
1 سال
3,680,000
1 سال
.promo
1,370,000
1 سال
1,200,000
1 سال
1,200,000
1 سال
.realty
23,000,000
1 سال
23,000,000
1 سال
23,000,000
1 سال
.saarland
1,780,000
1 سال
1,780,000
1 سال
1,780,000
1 سال
.select
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.shopping
1,030,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.show
830,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.storage
45,900,000
1 سال
45,900,000
1 سال
45,900,000
1 سال
.study
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.team
350,000
1 سال
1,960,000
1 سال
1,960,000
1 سال
.top
110,000
1 سال
330,000
1 سال
330,000
1 سال
.tube
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
1,840,000
1 سال
.uno
170,000
1 سال
1,380,000
1 سال
1,380,000
1 سال
.vote
2,740,000
1 سال
4,820,000
1 سال
4,820,000
1 سال
.voto
2,740,000
1 سال
4,590,000
1 سال
4,590,000
1 سال
.yachts
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.motorcycles
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.contact
830,000
1 سال
830,000
1 سال
830,000
1 سال
.qpon
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
1,880,000
1 سال
.how
1,940,000
1 سال
1,940,000
1 سال
1,940,000
1 سال
.soy
1,740,000
1 سال
1,740,000
1 سال
1,740,000
1 سال
.attorney
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
.beauty
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.forum
2,900,000
1 سال
2,900,000
1 سال
2,900,000
1 سال
.hair
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.lawyer
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
.makeup
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.net.ai
9,260,000
1 سال
31,300,000
1 سال
9,260,000
1 سال
.quest
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.skin
160,000
1 سال
920,000
1 سال
920,000
1 سال
.airforce
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.army
1,370,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.dentist
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
3,680,000
1 سال
.navy
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
2,080,000
1 سال
.ae

سال
N/A
N/A
.jobs
13,290,000
1 سال
13,290,000
1 سال
13,290,000
1 سال
.ai
9,260,000
1 سال
31,300,000
1 سال
9,260,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده