ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.ac.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.co.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.org.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.net.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.id.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.sch.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.gov.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.com
211,000
1 سال
241,000
1 سال
241,000
1 سال
.net
245,000
1 سال
279,000
1 سال
279,000
1 سال
.org
287,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.biz
418,700
1 سال
418,700
1 سال
418,700
1 سال
.info
125,000
1 سال
394,000
1 سال
394,000
1 سال
.asia
364,300
1 سال
364,300
1 سال
364,300
1 سال
.co
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.name
242,900
1 سال
242,900
1 سال
242,900
1 سال
.us
236,900
1 سال
236,900
1 سال
236,900
1 سال
.academy
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.agency
473,800
1 سال
473,800
1 سال
473,800
1 سال
.actor
910,800
1 سال
910,800
1 سال
910,800
1 سال
.apartments
1,202,300
1 سال
1,202,300
1 سال
1,202,300
1 سال
.auction
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.audio
3,791,400
1 سال
3,791,400
1 سال
3,791,400
1 سال
.band
546,500
1 سال
546,500
1 سال
546,500
1 سال
.link
265,400
1 سال
265,400
1 سال
265,400
1 سال
.lol
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.love
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.mba
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.market
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.money
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.bar
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
.bike
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.bingo
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.boutique
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.black
1,248,600
1 سال
1,248,600
1 سال
1,248,600
1 سال
.blue
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.business
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.cafe
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.camera
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.camp
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.capital
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.center
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.catering
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.click
196,900
1 سال
196,900
1 سال
196,900
1 سال
.clinic
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.codes
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.company
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.computer
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.chat
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.design
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.diet
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.domains
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.email
548,600
1 سال
548,600
1 سال
548,600
1 سال
.energy
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.engineer
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.expert
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.education
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.fashion
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.finance
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.fit
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.fitness
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.football
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.gallery
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.gift
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.gold
2,718,200
1 سال
2,718,200
1 سال
2,718,200
1 سال
.graphics
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.green
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
.help
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.holiday
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.host
2,647,600
1 سال
2,647,600
1 سال
2,647,600
1 سال
.international
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.kitchen
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.land
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.legal
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.life
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.network
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.news
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.online
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.photo
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.pizza
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.plus
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.press
2,073,600
1 سال
2,073,600
1 سال
2,073,600
1 سال
.red
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.rehab
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.report
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.rest
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.rip
506,200
1 سال
506,200
1 سال
506,200
1 سال
.run
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.sale
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.social
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.shoes
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.site
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.school
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.space
253,100
1 سال
253,100
1 سال
253,100
1 سال
.style
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.support
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.taxi
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.tech
1,461,400
1 سال
1,461,400
1 سال
1,461,400
1 سال
.tennis
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.technology
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.tips
548,600
1 سال
548,600
1 سال
548,600
1 سال
.tools
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.toys
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.town
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.university
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.video
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.vision
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.watch
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.website
633,300
1 سال
633,300
1 سال
633,300
1 سال
.wedding
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.wiki
802,800
1 سال
802,800
1 سال
802,800
1 سال
.work
209,700
1 سال
209,700
1 سال
209,700
1 سال
.world
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.yoga
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.xyz
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.zone
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.io
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
.build
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
.careers
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.cash
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.cheap
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.city
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.cleaning
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.clothing
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.coffee
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.college
1,904,200
1 سال
1,904,200
1 سال
1,904,200
1 سال
.cooking
296,200
1 سال
296,200
1 سال
296,200
1 سال
.country
296,200
1 سال
296,200
1 سال
296,200
1 سال
.credit
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.date
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.delivery
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.dental
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.discount
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.download
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.fans
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
.equipment
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.estate
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.events
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.exchange
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.farm
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.fish
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.fishing
296,200
1 سال
296,200
1 سال
296,200
1 سال
.flights
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.florist
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.flowers
740,300
1 سال
740,300
1 سال
740,300
1 سال
.forsale
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.fund
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.furniture
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.garden
211,400
1 سال
211,400
1 سال
211,400
1 سال
.global
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
2,094,800
1 سال
.guitars
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.holdings
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.institute
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.live
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.pics
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.media
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.pictures
295,500
1 سال
295,500
1 سال
295,500
1 سال
.rent
1,883,000
1 سال
1,883,000
1 سال
1,883,000
1 سال
.restaurant
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.services
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.software
728,600
1 سال
728,600
1 سال
728,600
1 سال
.systems
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.tel
379,200
1 سال
379,200
1 سال
379,200
1 سال
.theater
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.trade
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.tv
1,059,100
1 سال
1,059,100
1 سال
1,059,100
1 سال
.webcam
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.villas
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.training
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.tours
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.tickets
13,534,500
1 سال
13,534,500
1 سال
13,534,500
1 سال
.surgery
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.surf
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.solar
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.ski
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
.singles
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.rocks
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.review
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.marketing
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.management
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.loan
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.limited
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.lighting
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.investments
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.insure
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.horse
296,200
1 سال
296,200
1 سال
296,200
1 سال
.glass
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.gives
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.financial
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.faith
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.fail
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.exposed
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.engineering
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.directory
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.diamonds
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.degree
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
.deals
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.dating
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.de
153,900
1 سال
114,700
1 سال
114,700
1 سال
.creditcard
4,003,100
1 سال
4,003,100
1 سال
4,003,100
1 سال
.cool
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.consulting
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.construction
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.community
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.coach
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.christmas
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.cab
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.builders
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.bargains
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.associates
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.accountant
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.ventures
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.hockey
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.hu.com
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.me
472,700
1 سال
472,700
1 سال
472,700
1 سال
.eu.com
633,300
1 سال
633,300
1 سال
633,300
1 سال
.com.co
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.cloud
546,500
1 سال
274,700
1 سال
274,700
1 سال
.co.com
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.ac
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
.co.at
354,500
1 سال
354,500
1 سال
354,500
1 سال
.co.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.com.de
167,300
1 سال
167,300
1 سال
167,300
1 سال
.com.se
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.condos
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.contractors
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.accountants
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.ae.org
633,300
1 سال
633,300
1 سال
633,300
1 سال
.africa.com
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.ag
3,177,200
1 سال
3,177,200
1 سال
3,177,200
1 سال
.ar.com
739,200
1 سال
739,200
1 سال
739,200
1 سال
.at
354,500
1 سال
354,500
1 سال
354,500
1 سال
.auto
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
.bayern
919,900
1 سال
919,900
1 سال
919,900
1 سال
.be
186,700
1 سال
186,700
1 سال
186,700
1 سال
.beer
423,300
1 سال
423,300
1 سال
423,300
1 سال
.berlin
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
.bet
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.bid
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.bio
1,630,200
1 سال
1,630,200
1 سال
1,630,200
1 سال
.blackfriday
1,058,000
1 سال
1,058,000
1 سال
1,058,000
1 سال
.br.com
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
.bz
720,200
1 سال
720,200
1 سال
720,200
1 سال
.car
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
.cards
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.care
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.cars
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
.casa
209,700
1 سال
209,700
1 سال
209,700
1 سال
.cc
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.ch
304,600
1 سال
304,600
1 سال
304,600
1 سال
.church
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.claims
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.club
413,000
1 سال
413,000
1 سال
413,000
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
590,900
1 سال
590,900
1 سال
590,900
1 سال
.coupons
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.cricket
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.cruises
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.cymru
506,200
1 سال
506,200
1 سال
506,200
1 سال
.dance
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.de.com
590,900
1 سال
590,900
1 سال
590,900
1 سال
.democrat
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.digital
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.direct
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.dog
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.enterprises
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.eu
152,800
1 سال
163,100
1 سال
152,800
1 سال
.express
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.family
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.feedback
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.foundation
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.futbol
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.fyi
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.game
12,475,400
1 سال
12,475,400
1 سال
12,475,400
1 سال
.gb.com
2,115,900
1 سال
2,115,900
1 سال
2,115,900
1 سال
.gb.net
315,600
1 سال
315,600
1 سال
315,600
1 سال
.gifts
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.golf
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.gr.com
506,200
1 سال
506,200
1 سال
506,200
1 سال
.gratis
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.gripe
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.guide
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.guru
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.hamburg
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
.haus
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.healthcare
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.hiphop
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.hiv
6,968,400
1 سال
6,968,400
1 سال
6,968,400
1 سال
.hosting
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.house
845,100
1 سال
845,100
1 سال
845,100
1 سال
.hu.net
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.immo
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.immobilien
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.in.net
252,000
1 سال
252,000
1 سال
252,000
1 سال
.industries
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.ink
802,800
1 سال
802,800
1 سال
802,800
1 سال
.irish
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.jetzt
549,700
1 سال
549,700
1 سال
549,700
1 سال
.jp.net
294,400
1 سال
294,400
1 سال
294,400
1 سال
.jpn.com
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
.juegos
380,200
1 سال
380,200
1 سال
380,200
1 سال
.kaufen
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.kim
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.kr.com
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.la
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.lc
762,500
1 سال
762,500
1 سال
762,500
1 سال
.lease
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.li
304,600
1 سال
304,600
1 سال
304,600
1 سال
.limo
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.loans
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.ltda
1,141,700
1 سال
1,141,700
1 سال
1,141,700
1 سال
.maison
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.me.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.memorial
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.men
727,900
1 سال
727,900
1 سال
727,900
1 سال
.mex.com
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.mn
1,525,000
1 سال
1,525,000
1 سال
1,525,000
1 سال
.mobi
243,500
1 سال
243,500
1 سال
243,500
1 سال
.moda
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.mom
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.mortgage
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
.net.co
336,700
1 سال
336,700
1 سال
336,700
1 سال
.net.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.ninja
437,000
1 سال
437,000
1 سال
437,000
1 سال
.nl
188,900
1 سال
188,900
1 سال
188,900
1 سال
.no.com
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.nrw
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
1,179,000
1 سال
.nu
517,500
1 سال
517,500
1 سال
517,500
1 سال
.or.at
354,500
1 سال
354,500
1 سال
354,500
1 سال
.org.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.partners
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.parts
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.party
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.pet
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.photography
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.photos
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.pink
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.place
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.plc.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.plumbing
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.pro
199,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.properties
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.property
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.protection
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
.pub
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.pw
254,200
1 سال
254,200
1 سال
254,200
1 سال
.qc.com
696,900
1 سال
696,900
1 سال
696,900
1 سال
.racing
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.recipes
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.reise
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.reisen
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.rentals
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.repair
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.republican
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.reviews
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.rodeo
211,400
1 سال
211,400
1 سال
211,400
1 سال
.ru.com
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
.ruhr
942,600
1 سال
942,600
1 سال
942,600
1 سال
.sa.com
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
1,268,700
1 سال
.sarl
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.sc
3,177,200
1 سال
3,177,200
1 سال
3,177,200
1 سال
.schule
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.science
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.se
493,800
1 سال
493,800
1 سال
493,800
1 سال
.se.com
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.se.net
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.security
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
78,347,500
1 سال
.sh
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
2,010,000
1 سال
.shiksha
421,500
1 سال
421,500
1 سال
421,500
1 سال
.soccer
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.solutions
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.srl
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.studio
634,400
1 سال
634,400
1 سال
634,400
1 سال
.supplies
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.supply
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.tattoo
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.tax
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.theatre
19,655,700
1 سال
19,655,700
1 سال
19,655,700
1 سال
.tienda
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.tires
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
2,752,500
1 سال
.today
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.uk
230,900
1 سال
230,900
1 سال
230,900
1 سال
.uk.com
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.uk.net
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
1,056,900
1 سال
.us.com
633,300
1 سال
633,300
1 سال
633,300
1 سال
.us.org
633,300
1 سال
633,300
1 سال
633,300
1 سال
.uy.com
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
.vacations
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.vc
1,059,100
1 سال
1,059,100
1 سال
1,059,100
1 سال
.vet
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.viajes
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.vin
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.vip
422,500
1 سال
422,500
1 سال
422,500
1 سال
.voyage
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.wales
506,200
1 سال
506,200
1 سال
506,200
1 سال
.wien
848,000
1 سال
848,000
1 سال
848,000
1 سال
.win
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.works
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.wtf
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.za.com
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
1,374,700
1 سال
.gmbh
825,000
1 سال
825,000
1 سال
825,000
1 سال
.store
1,671,200
1 سال
1,671,200
1 سال
1,671,200
1 سال
.salon
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
1,375,600
1 سال
.ltd
422,500
1 سال
422,500
1 سال
422,500
1 سال
.stream
727,900
1 سال
727,900
1 سال
727,900
1 سال
.group
528,400
1 سال
528,400
1 سال
528,400
1 سال
.radio.am
506,200
1 سال
506,200
1 سال
506,200
1 سال
.ws
802,800
1 سال
802,800
1 سال
802,800
1 سال
.art
327,900
1 سال
327,900
1 سال
327,900
1 سال
.shop
874,400
1 سال
874,400
1 سال
874,400
1 سال
.games
437,000
1 سال
437,000
1 سال
437,000
1 سال
.dev
402,500
1 سال
402,500
1 سال
402,500
1 سال
.in
310,300
1 سال
269,700
1 سال
310,300
1 سال
.app
482,900
1 سال
482,900
1 سال
482,900
1 سال
.alaki
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده