ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.ac.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.co.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.org.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.net.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.id.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.sch.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.gov.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.com
279,000
1 سال
279,000
1 سال
279,000
1 سال
.net
290,000
1 سال
320,000
1 سال
320,000
1 سال
.org
370,500
1 سال
370,500
1 سال
370,500
1 سال
.biz
468,300
1 سال
468,300
1 سال
468,300
1 سال
.info
473,000
1 سال
473,000
1 سال
473,000
1 سال
.asia
407,500
1 سال
407,500
1 سال
407,500
1 سال
.co
590,000
1 سال
750,000
1 سال
750,000
1 سال
.name
271,600
1 سال
271,600
1 سال
271,600
1 سال
.us
265,000
1 سال
265,000
1 سال
265,000
1 سال
.academy
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.agency
529,900
1 سال
529,900
1 سال
529,900
1 سال
.actor
1,018,800
1 سال
1,018,800
1 سال
1,018,800
1 سال
.apartments
1,344,800
1 سال
1,344,800
1 سال
1,344,800
1 سال
.auction
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.audio
4,240,700
1 سال
4,240,700
1 سال
4,240,700
1 سال
.band
611,300
1 سال
611,300
1 سال
611,300
1 سال
.link
296,900
1 سال
296,900
1 سال
296,900
1 سال
.lol
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.love
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.mba
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.market
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.money
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.bar
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
.bike
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.bingo
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.boutique
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.black
1,396,600
1 سال
1,396,600
1 سال
1,396,600
1 سال
.blue
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.business
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.cafe
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.camera
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.camp
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.capital
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.center
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.catering
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.click
220,300
1 سال
220,300
1 سال
220,300
1 سال
.clinic
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.codes
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.company
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.computer
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.chat
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.design
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.diet
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.domains
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.email
613,600
1 سال
613,600
1 سال
613,600
1 سال
.energy
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.engineer
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.expert
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.education
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.fashion
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.finance
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.fit
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.fitness
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.football
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.gallery
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.gift
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.gold
3,040,300
1 سال
3,040,300
1 سال
3,040,300
1 سال
.graphics
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.green
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
.help
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.holiday
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.host
2,961,400
1 سال
2,961,400
1 سال
2,961,400
1 سال
.international
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.kitchen
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.land
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.legal
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.life
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.network
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.news
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.online
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.photo
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.pizza
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.plus
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.press
2,319,400
1 سال
2,319,400
1 سال
2,319,400
1 سال
.red
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.rehab
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.report
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.rest
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.rip
566,200
1 سال
566,200
1 سال
566,200
1 سال
.run
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.sale
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.social
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.shoes
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.site
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.school
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.space
283,100
1 سال
283,100
1 سال
283,100
1 سال
.style
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.support
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.taxi
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.tech
1,634,600
1 سال
1,634,600
1 سال
1,634,600
1 سال
.tennis
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.technology
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.tips
613,600
1 سال
613,600
1 سال
613,600
1 سال
.tools
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.toys
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.town
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.university
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.video
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.vision
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.watch
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.website
708,400
1 سال
708,400
1 سال
708,400
1 سال
.wedding
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.wiki
897,900
1 سال
897,900
1 سال
897,900
1 سال
.work
234,600
1 سال
234,600
1 سال
234,600
1 سال
.world
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.yoga
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.xyz
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.zone
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.io
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
.build
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
.careers
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.cash
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.cheap
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.city
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.cleaning
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.clothing
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.coffee
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.college
2,129,800
1 سال
2,129,800
1 سال
2,129,800
1 سال
.cooking
331,200
1 سال
331,200
1 سال
331,200
1 سال
.country
331,200
1 سال
331,200
1 سال
331,200
1 سال
.credit
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.date
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.delivery
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.dental
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.discount
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.download
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.fans
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
.equipment
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.estate
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.events
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.exchange
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.farm
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.fish
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.fishing
331,200
1 سال
331,200
1 سال
331,200
1 سال
.flights
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.florist
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.flowers
828,000
1 سال
828,000
1 سال
828,000
1 سال
.forsale
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.fund
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.furniture
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.garden
236,500
1 سال
236,500
1 سال
236,500
1 سال
.global
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
2,343,000
1 سال
.guitars
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.holdings
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.institute
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.live
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.pics
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.media
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.pictures
330,500
1 سال
330,500
1 سال
330,500
1 سال
.rent
2,106,100
1 سال
2,106,100
1 سال
2,106,100
1 سال
.restaurant
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.services
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.software
815,000
1 سال
815,000
1 سال
815,000
1 سال
.systems
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.tel
424,100
1 سال
424,100
1 سال
424,100
1 سال
.theater
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.trade
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.tv
1,184,600
1 سال
1,184,600
1 سال
1,184,600
1 سال
.webcam
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.villas
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.training
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.tours
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.tickets
15,138,600
1 سال
15,138,600
1 سال
15,138,600
1 سال
.surgery
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.surf
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.solar
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.ski
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
.singles
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.rocks
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.review
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.marketing
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.management
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.loan
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.limited
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.lighting
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.investments
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.insure
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.horse
331,200
1 سال
331,200
1 سال
331,200
1 سال
.glass
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.gives
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.financial
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.faith
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.fail
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.exposed
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.engineering
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.directory
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.diamonds
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.degree
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
.deals
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.dating
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.de
172,100
1 سال
128,300
1 سال
128,300
1 سال
.creditcard
4,477,600
1 سال
4,477,600
1 سال
4,477,600
1 سال
.cool
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.consulting
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.construction
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.community
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.coach
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.christmas
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.cab
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.builders
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.bargains
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.associates
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.accountant
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.ventures
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.hockey
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.hu.com
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.me
528,700
1 سال
528,700
1 سال
528,700
1 سال
.eu.com
708,400
1 سال
708,400
1 سال
708,400
1 سال
.com.co
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.cloud
611,300
1 سال
307,200
1 سال
307,200
1 سال
.co.com
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.ac
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
.co.at
396,500
1 سال
396,500
1 سال
396,500
1 سال
.co.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.com.de
187,200
1 سال
187,200
1 سال
187,200
1 سال
.com.se
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.condos
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.contractors
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.accountants
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.ae.org
708,400
1 سال
708,400
1 سال
708,400
1 سال
.africa.com
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.ag
3,553,700
1 سال
3,553,700
1 سال
3,553,700
1 سال
.ar.com
826,900
1 سال
826,900
1 سال
826,900
1 سال
.at
396,500
1 سال
396,500
1 سال
396,500
1 سال
.auto
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
.bayern
1,029,000
1 سال
1,029,000
1 سال
1,029,000
1 سال
.be
208,900
1 سال
208,900
1 سال
208,900
1 سال
.beer
473,400
1 سال
473,400
1 سال
473,400
1 سال
.berlin
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
.bet
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.bid
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.bio
1,823,400
1 سال
1,823,400
1 سال
1,823,400
1 سال
.blackfriday
1,183,400
1 سال
1,183,400
1 سال
1,183,400
1 سال
.br.com
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
.bz
805,500
1 سال
805,500
1 سال
805,500
1 سال
.car
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
.cards
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.care
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.cars
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
.casa
234,600
1 سال
234,600
1 سال
234,600
1 سال
.cc
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.ch
340,800
1 سال
340,800
1 سال
340,800
1 سال
.church
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.claims
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.club
461,900
1 سال
461,900
1 سال
461,900
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
661,000
1 سال
661,000
1 سال
661,000
1 سال
.coupons
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.cricket
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.cruises
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.cymru
566,200
1 سال
566,200
1 سال
566,200
1 سال
.dance
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.de.com
661,000
1 سال
661,000
1 سال
661,000
1 سال
.democrat
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.digital
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.direct
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.dog
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.enterprises
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.eu
171,000
1 سال
182,500
1 سال
171,000
1 سال
.express
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.family
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.feedback
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.foundation
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.futbol
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.fyi
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.game
13,954,100
1 سال
13,954,100
1 سال
13,954,100
1 سال
.gb.com
2,366,700
1 سال
2,366,700
1 سال
2,366,700
1 سال
.gb.net
353,000
1 سال
353,000
1 سال
353,000
1 سال
.gifts
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.golf
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.gr.com
566,200
1 سال
566,200
1 سال
566,200
1 سال
.gratis
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.gripe
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.guide
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.guru
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.hamburg
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
.haus
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.healthcare
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.hiphop
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.hiv
7,794,400
1 سال
7,794,400
1 سال
7,794,400
1 سال
.hosting
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.house
945,300
1 سال
945,300
1 سال
945,300
1 سال
.hu.net
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.immo
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.immobilien
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.in.net
281,900
1 سال
281,900
1 سال
281,900
1 سال
.industries
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.ink
897,900
1 سال
897,900
1 سال
897,900
1 سال
.irish
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.jetzt
614,800
1 سال
614,800
1 سال
614,800
1 سال
.jp.net
329,300
1 سال
329,300
1 سال
329,300
1 سال
.jpn.com
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
.juegos
425,200
1 سال
425,200
1 سال
425,200
1 سال
.kaufen
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.kim
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.kr.com
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.la
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.lc
852,900
1 سال
852,900
1 سال
852,900
1 سال
.lease
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.li
340,800
1 سال
340,800
1 سال
340,800
1 سال
.limo
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.loans
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.ltda
1,276,900
1 سال
1,276,900
1 سال
1,276,900
1 سال
.maison
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.me.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.memorial
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.men
814,200
1 سال
814,200
1 سال
814,200
1 سال
.mex.com
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.mn
1,705,700
1 سال
1,705,700
1 سال
1,705,700
1 سال
.mobi
272,400
1 سال
272,400
1 سال
272,400
1 سال
.moda
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.mom
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.mortgage
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
.net.co
376,700
1 سال
376,700
1 سال
376,700
1 سال
.net.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.ninja
488,800
1 سال
488,800
1 سال
488,800
1 سال
.nl
211,200
1 سال
211,200
1 سال
211,200
1 سال
.no.com
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.nrw
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
1,318,800
1 سال
.nu
578,800
1 سال
578,800
1 سال
578,800
1 سال
.or.at
396,500
1 سال
396,500
1 سال
396,500
1 سال
.org.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.partners
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.parts
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.party
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.pet
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.photography
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.photos
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.pink
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.place
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.plc.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.plumbing
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.pro
199,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.properties
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.property
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.protection
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
.pub
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.pw
284,300
1 سال
284,300
1 سال
284,300
1 سال
.qc.com
779,500
1 سال
779,500
1 سال
779,500
1 سال
.racing
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.recipes
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.reise
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.reisen
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.rentals
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.repair
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.republican
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.reviews
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.rodeo
236,500
1 سال
236,500
1 سال
236,500
1 سال
.ru.com
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
.ruhr
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
1,054,200
1 سال
.sa.com
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
1,419,100
1 سال
.sarl
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.sc
3,553,700
1 سال
3,553,700
1 سال
3,553,700
1 سال
.schule
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.science
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.se
552,400
1 سال
552,400
1 سال
552,400
1 سال
.se.com
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.se.net
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.security
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
87,633,400
1 سال
.sh
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
2,248,300
1 سال
.shiksha
471,500
1 سال
471,500
1 سال
471,500
1 سال
.soccer
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.solutions
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.srl
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.studio
709,500
1 سال
709,500
1 سال
709,500
1 سال
.supplies
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.supply
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.tattoo
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.tax
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.theatre
21,985,400
1 سال
21,985,400
1 سال
21,985,400
1 سال
.tienda
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.tires
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
3,078,600
1 سال
.today
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.uk
258,300
1 سال
258,300
1 سال
258,300
1 سال
.uk.com
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.uk.net
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
1,182,100
1 سال
.us.com
708,400
1 سال
708,400
1 سال
708,400
1 سال
.us.org
708,400
1 سال
708,400
1 سال
708,400
1 سال
.uy.com
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
.vacations
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.vc
1,184,600
1 سال
1,184,600
1 سال
1,184,600
1 سال
.vet
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.viajes
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.vin
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.vip
472,600
1 سال
472,600
1 سال
472,600
1 سال
.voyage
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.wales
566,200
1 سال
566,200
1 سال
566,200
1 سال
.wien
948,500
1 سال
948,500
1 سال
948,500
1 سال
.win
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.works
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.wtf
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.za.com
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
1,537,500
1 سال
.gmbh
922,800
1 سال
922,800
1 سال
922,800
1 سال
.store
1,869,200
1 سال
1,869,200
1 سال
1,869,200
1 سال
.salon
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
1,538,800
1 سال
.ltd
472,600
1 سال
472,600
1 سال
472,600
1 سال
.stream
814,200
1 سال
814,200
1 سال
814,200
1 سال
.group
591,100
1 سال
591,100
1 سال
591,100
1 سال
.radio.am
566,200
1 سال
566,200
1 سال
566,200
1 سال
.ws
897,900
1 سال
897,900
1 سال
897,900
1 سال
.art
366,800
1 سال
366,800
1 سال
366,800
1 سال
.shop
978,000
1 سال
978,000
1 سال
978,000
1 سال
.games
488,800
1 سال
488,800
1 سال
488,800
1 سال
.dev
450,100
1 سال
450,100
1 سال
450,100
1 سال
.in
347,100
1 سال
301,700
1 سال
347,100
1 سال
.app
540,200
1 سال
540,200
1 سال
540,200
1 سال
.alaki
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده