ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.ac.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.co.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.org.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.net.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.id.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.sch.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.gov.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.com
157,000
1 سال
169,000
1 سال
169,000
1 سال
.net
189,000
1 سال
199,000
1 سال
199,000
1 سال
.org
225,000
1 سال
225,000
1 سال
225,000
1 سال
.biz
295,000
1 سال
295,000
1 سال
295,000
1 سال
.info
99,000
1 سال
285,000
1 سال
285,000
1 سال
.asia
270,000
1 سال
270,000
1 سال
270,000
1 سال
.co
375,000
1 سال
480,000
1 سال
480,000
1 سال
.name
175,000
1 سال
175,000
1 سال
175,000
1 سال
.us
180,000
1 سال
180,000
1 سال
180,000
1 سال
.academy
338,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.agency
102,000
1 سال
347,000
1 سال
347,000
1 سال
.actor
338,000
1 سال
614,000
1 سال
614,000
1 سال
.apartments
810,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.auction
491,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.audio
2,554,000
1 سال
2,554,000
1 سال
2,554,000
1 سال
.band
338,000
1 سال
385,000
1 سال
385,000
1 سال
.link
203,000
1 سال
203,000
1 سال
203,000
1 سال
.lol
491,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.love
491,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.mba
338,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.market
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.money
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.bar
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
.bike
254,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.bingo
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.boutique
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.black
317,000
1 سال
841,000
1 سال
841,000
1 سال
.blue
131,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.business
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.cafe
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.camera
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.camp
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.capital
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.center
102,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.catering
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.click
150,000
1 سال
150,000
1 سال
150,000
1 سال
.clinic
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.codes
141,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.company
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.computer
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.chat
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.design
294,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.diet
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.domains
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.email
81,000
1 سال
386,000
1 سال
386,000
1 سال
.energy
254,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.engineer
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.expert
141,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.education
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.fashion
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.finance
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.fit
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.fitness
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.football
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.gallery
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.gift
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.gold
176,000
1 سال
1,831,000
1 سال
1,831,000
1 سال
.graphics
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.green
317,000
1 سال
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
.help
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.holiday
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.host
1,784,000
1 سال
1,784,000
1 سال
1,784,000
1 سال
.international
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.kitchen
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.land
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.legal
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.life
81,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.network
102,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.news
338,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.online
155,000
1 سال
690,000
1 سال
690,000
1 سال
.photo
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.pizza
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.plus
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.press
1,397,000
1 سال
1,397,000
1 سال
1,397,000
1 سال
.red
131,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.rehab
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.report
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.rest
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.rip
371,000
1 سال
371,000
1 سال
371,000
1 سال
.run
102,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.sale
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.social
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.shoes
39,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.site
39,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.school
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.space
39,000
1 سال
193,000
1 سال
193,000
1 سال
.style
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.support
211,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.taxi
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.tech
159,000
1 سال
788,000
1 سال
985,000
1 سال
.tennis
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.technology
141,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.tips
295,000
1 سال
375,000
1 سال
375,000
1 سال
.tools
211,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.toys
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.town
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.university
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.video
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.vision
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.watch
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.website
176,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.wedding
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.wiki
294,000
1 سال
541,000
1 سال
541,000
1 سال
.work
160,000
1 سال
160,000
1 سال
160,000
1 سال
.world
81,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.yoga
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.xyz
81,000
1 سال
99,000
1 سال
99,000
1 سال
.zone
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.io
21,000
1 سال
21,000
1 سال
21,000
1 سال
.build
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
.careers
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.cash
141,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.cheap
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.city
141,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.cleaning
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.clothing
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.coffee
211,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.college
427,000
1 سال
1,283,000
1 سال
1,283,000
1 سال
.cooking
226,000
1 سال
226,000
1 سال
226,000
1 سال
.country
226,000
1 سال
226,000
1 سال
226,000
1 سال
.credit
211,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.date
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.delivery
176,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.dental
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.discount
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.download
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.fans
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
.equipment
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.estate
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.events
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.exchange
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.farm
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.fish
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.fishing
226,000
1 سال
226,000
1 سال
226,000
1 سال
.flights
30,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.florist
570,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.flowers
499,000
1 سال
499,000
1 سال
499,000
1 سال
.forsale
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.fund
141,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.furniture
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.garden
162,000
1 سال
162,000
1 سال
162,000
1 سال
.global
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
1,411,000
1 سال
.guitars
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.holdings
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.institute
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.live
81,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.pics
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.media
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.pictures
225,000
1 سال
225,000
1 سال
225,000
1 سال
.rent
427,000
1 سال
1,269,000
1 سال
1,269,000
1 سال
.restaurant
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.services
141,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.software
338,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.systems
141,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.tel
220,000
1 سال
220,000
1 سال
220,000
1 سال
.theater
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.trade
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.tv
550,000
1 سال
550,000
1 سال
550,000
1 سال
.webcam
154,000
1 سال
154,000
1 سال
556,000
1 سال
.villas
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.training
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.tours
176,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.tickets
9,116,000
1 سال
9,116,000
1 سال
9,116,000
1 سال
.surgery
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.surf
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.solar
570,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.ski
317,000
1 سال
795,000
1 سال
795,000
1 سال
.singles
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.rocks
102,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.review
154,000
1 سال
154,000
1 سال
556,000
1 سال
.marketing
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.management
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.loan
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.limited
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.lighting
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.investments
338,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.insure
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.horse
226,000
1 سال
226,000
1 سال
226,000
1 سال
.glass
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.gives
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.financial
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.faith
154,000
1 سال
154,000
1 سال
556,000
1 سال
.fail
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.exposed
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.engineering
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.directory
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.diamonds
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.degree
855,000
1 سال
855,000
1 سال
855,000
1 سال
.deals
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.dating
21,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.de
136,000
1 سال
136,000
1 سال
136,000
1 سال
.creditcard
2,697,000
1 سال
2,697,000
1 سال
2,697,000
1 سال
.cool
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.consulting
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.construction
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.community
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.coach
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.christmas
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.cab
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.builders
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.bargains
254,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.associates
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.accountant
317,000
1 سال
317,000
1 سال
556,000
1 سال
.ventures
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.hockey
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.hu.com
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.me
125,000
1 سال
325,000
1 سال
325,000
1 سال
.eu.com
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.com.co
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.cloud
385,000
1 سال
385,000
1 سال
385,000
1 سال
.co.com
570,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.ac
18,000
1 سال
18,000
1 سال
18,000
1 سال
.co.at
260,000
1 سال
260,000
1 سال
260,000
1 سال
.co.uk
188,000
1 سال
188,000
1 سال
188,000
1 سال
.com.de
148,000
1 سال
148,000
1 سال
148,000
1 سال
.com.se
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.condos
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.contractors
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.accountants
3,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.ae.org
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.africa.com
570,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.ag
2,140,000
1 سال
2,140,000
1 سال
2,140,000
1 سال
.ar.com
498,000
1 سال
498,000
1 سال
498,000
1 سال
.at
260,000
1 سال
260,000
1 سال
260,000
1 سال
.auto
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
.bayern
620,000
1 سال
620,000
1 سال
620,000
1 سال
.be
143,000
1 سال
143,000
1 سال
143,000
1 سال
.beer
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.berlin
795,000
1 سال
795,000
1 سال
795,000
1 سال
.bet
309,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.bid
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.bio
317,000
1 سال
1,098,000
1 سال
1,098,000
1 سال
.blackfriday
713,000
1 سال
713,000
1 سال
713,000
1 سال
.br.com
926,000
1 سال
926,000
1 سال
926,000
1 سال
.bz
486,000
1 سال
486,000
1 سال
486,000
1 سال
.car
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
.cards
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.care
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.cars
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
.casa
160,000
1 سال
160,000
1 سال
160,000
1 سال
.cc
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.ch
232,000
1 سال
232,000
1 سال
232,000
1 سال
.church
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.claims
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.club
303,000
1 سال
303,000
1 سال
303,000
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
416,000
1 سال
416,000
1 سال
416,000
1 سال
.coupons
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.cricket
317,000
1 سال
317,000
1 سال
556,000
1 سال
.cruises
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.cymru
371,000
1 سال
371,000
1 سال
371,000
1 سال
.dance
254,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.de.com
416,000
1 سال
416,000
1 سال
416,000
1 سال
.democrat
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.digital
102,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.direct
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.dog
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.enterprises
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.eu
338,000
1 سال
99,000
1 سال
99,000
1 سال
.express
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.family
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.feedback
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.foundation
141,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.futbol
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.fyi
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.game
8,403,000
1 سال
8,403,000
1 سال
8,403,000
1 سال
.gb.com
1,426,000
1 سال
1,426,000
1 سال
1,426,000
1 سال
.gb.net
241,000
1 سال
241,000
1 سال
241,000
1 سال
.gifts
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.golf
102,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.gr.com
371,000
1 سال
371,000
1 سال
371,000
1 سال
.gratis
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.gripe
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.guide
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.guru
141,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.hamburg
795,000
1 سال
795,000
1 سال
795,000
1 سال
.haus
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.healthcare
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.hiphop
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.hiv
4,694,000
1 سال
4,694,000
1 سال
4,694,000
1 سال
.hosting
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.house
254,000
1 سال
570,000
1 سال
570,000
1 سال
.hu.net
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.immo
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.immobilien
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.in.net
192,000
1 سال
192,000
1 سال
192,000
1 سال
.industries
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.ink
294,000
1 سال
541,000
1 سال
541,000
1 سال
.irish
176,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.jetzt
387,000
1 سال
387,000
1 سال
387,000
1 سال
.jp.net
225,000
1 سال
225,000
1 سال
225,000
1 سال
.jpn.com
855,000
1 سال
855,000
1 سال
855,000
1 سال
.juegos
279,000
1 سال
279,000
1 سال
279,000
1 سال
.kaufen
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.kim
131,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.kr.com
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.la
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.lc
514,000
1 سال
514,000
1 سال
514,000
1 سال
.lease
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.li
232,000
1 سال
232,000
1 سال
232,000
1 سال
.limo
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.loans
338,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.ltda
107,000
1 سال
769,000
1 سال
769,000
1 سال
.maison
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.me.uk
176,000
1 سال
176,000
1 سال
176,000
1 سال
.memorial
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.men
491,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.mex.com
309,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.mn
1,028,000
1 سال
1,028,000
1 سال
1,028,000
1 سال
.mobi
159,000
1 سال
189,000
1 سال
189,000
1 سال
.moda
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.mom
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.mortgage
855,000
1 سال
855,000
1 سال
855,000
1 سال
.net.co
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.net.uk
176,000
1 سال
176,000
1 سال
176,000
1 سال
.ninja
176,000
1 سال
320,000
1 سال
320,000
1 سال
.nl
144,000
1 سال
144,000
1 سال
144,000
1 سال
.no.com
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.nrw
795,000
1 سال
795,000
1 سال
795,000
1 سال
.nu
364,000
1 سال
364,000
1 سال
364,000
1 سال
.or.at
260,000
1 سال
260,000
1 سال
260,000
1 سال
.org.uk
176,000
1 سال
176,000
1 سال
176,000
1 سال
.partners
338,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.parts
338,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.party
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.pet
131,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.photography
254,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.photos
211,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.pink
131,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.place
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.plc.uk
176,000
1 سال
176,000
1 سال
176,000
1 سال
.plumbing
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.pro
130,000
1 سال
299,000
1 سال
299,000
1 سال
.productions
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.properties
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.property
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.protection
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
.pub
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.pw
176,000
1 سال
194,000
1 سال
194,000
1 سال
.qc.com
470,000
1 سال
470,000
1 سال
470,000
1 سال
.racing
154,000
1 سال
154,000
1 سال
556,000
1 سال
.recipes
176,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.reise
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.reisen
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.rentals
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.repair
176,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.republican
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.reviews
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.rodeo
162,000
1 سال
162,000
1 سال
162,000
1 سال
.ru.com
855,000
1 سال
855,000
1 سال
855,000
1 سال
.ruhr
635,000
1 سال
635,000
1 سال
635,000
1 سال
.sa.com
855,000
1 سال
855,000
1 سال
855,000
1 سال
.sarl
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.sc
2,140,000
1 سال
2,140,000
1 سال
2,140,000
1 سال
.schule
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.science
154,000
1 سال
154,000
1 سال
556,000
1 سال
.se
362,000
1 سال
362,000
1 سال
362,000
1 سال
.se.com
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.se.net
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.security
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
52,767,000
1 سال
.sh
18,000
1 سال
18,000
1 سال
18,000
1 سال
.shiksha
309,000
1 سال
309,000
1 سال
309,000
1 سال
.soccer
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.solutions
176,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.srl
107,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.studio
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.supplies
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.supply
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.tattoo
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.tax
254,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.theatre
13,238,000
1 سال
13,238,000
1 سال
13,238,000
1 سال
.tienda
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.tires
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
1,854,000
1 سال
.today
102,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.uk
176,000
1 سال
176,000
1 سال
176,000
1 سال
.uk.com
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.uk.net
712,000
1 سال
712,000
1 سال
712,000
1 سال
.us.com
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.us.org
446,000
1 سال
446,000
1 سال
446,000
1 سال
.uy.com
926,000
1 سال
926,000
1 سال
926,000
1 سال
.vacations
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.vc
714,000
1 سال
714,000
1 سال
714,000
1 سال
.vet
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.viajes
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.vin
176,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.vip
310,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.voyage
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.wales
371,000
1 سال
371,000
1 سال
371,000
1 سال
.wien
572,000
1 سال
572,000
1 سال
572,000
1 سال
.win
81,000
1 سال
81,000
1 سال
81,000
1 سال
.works
122,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.wtf
102,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.za.com
926,000
1 سال
926,000
1 سال
926,000
1 سال
.gmbh
556,000
1 سال
556,000
1 سال
556,000
1 سال
.store
102,000
1 سال
1,126,000
1 سال
1,126,000
1 سال
.salon
927,000
1 سال
927,000
1 سال
927,000
1 سال
.ltd
211,000
1 سال
310,000
1 سال
310,000
1 سال
.stream
491,000
1 سال
491,000
1 سال
491,000
1 سال
.group
372,000
1 سال
372,000
1 سال
372,000
1 سال
.radio.am
295,000
1 سال
295,000
1 سال
295,000
1 سال
.ws
495,000
1 سال
495,000
1 سال
495,000
1 سال
.art
150,000
1 سال
250,000
1 سال
250,000
1 سال
.shop
250,000
1 سال
585,000
1 سال
585,000
1 سال
.games
320,000
1 سال
320,000
1 سال
320,000
1 سال
.dev
295,000
1 سال
295,000
1 سال
295,000
1 سال
.in
235,000
1 سال
235,000
1 سال
235,000
1 سال
.app
345,000
1 سال
345,000
1 سال
345,000
1 سال
.alaki
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده