ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.ac.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.co.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.org.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.net.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.id.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.sch.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.gov.ir
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال
.com
270,000
1 سال
299,000
1 سال
330,000
1 سال
.net
325,000
1 سال
325,000
1 سال
410,000
1 سال
.org
380,000
1 سال
380,000
1 سال
380,000
1 سال
.biz
562,900
1 سال
562,900
1 سال
562,900
1 سال
.info
170,000
1 سال
499,000
1 سال
550,000
1 سال
.asia
446,500
1 سال
446,500
1 سال
446,500
1 سال
.co
650,000
1 سال
950,000
1 سال
950,000
1 سال
.name
297,700
1 سال
297,700
1 سال
297,700
1 سال
.us
290,300
1 سال
290,300
1 سال
290,300
1 سال
.academy
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.agency
628,600
1 سال
628,600
1 سال
628,600
1 سال
.actor
1,190,300
1 سال
1,190,300
1 سال
1,190,300
1 سال
.apartments
1,594,300
1 سال
1,594,300
1 سال
1,594,300
1 سال
.auction
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.audio
4,646,700
1 سال
4,646,700
1 سال
4,646,700
1 سال
.band
718,700
1 سال
718,700
1 سال
718,700
1 سال
.link
325,400
1 سال
325,400
1 سال
325,400
1 سال
.lol
893,000
1 سال
893,000
1 سال
893,000
1 سال
.love
893,000
1 سال
893,000
1 سال
893,000
1 سال
.mba
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.market
943,200
1 سال
943,200
1 سال
943,200
1 سال
.money
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.bar
2,232,500
1 سال
2,232,500
1 سال
2,232,500
1 سال
.bike
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.bingo
1,594,300
1 سال
1,594,300
1 سال
1,594,300
1 سال
.boutique
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.black
1,817,200
1 سال
1,817,200
1 سال
1,817,200
1 سال
.blue
597,500
1 سال
597,500
1 سال
597,500
1 سال
.business
250,100
1 سال
250,100
1 سال
250,100
1 سال
.cafe
965,700
1 سال
965,700
1 سال
965,700
1 سال
.camera
1,558,900
1 سال
1,558,900
1 سال
1,558,900
1 سال
.camp
1,580,900
1 سال
1,580,900
1 سال
1,580,900
1 سال
.capital
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.center
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.catering
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.click
299,500
1 سال
299,500
1 سال
299,500
1 سال
.clinic
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.codes
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.company
230,200
1 سال
230,200
1 سال
230,200
1 سال
.computer
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.chat
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.design
1,356,700
1 سال
1,356,700
1 سال
1,356,700
1 سال
.diet
4,277,900
1 سال
4,277,900
1 سال
4,277,900
1 سال
.domains
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.email
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.energy
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
.engineer
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.expert
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.education
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.fashion
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.finance
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.fit
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.fitness
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.football
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.gallery
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.gift
548,000
1 سال
548,000
1 سال
548,000
1 سال
.gold
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
.graphics
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.green
2,055,400
1 سال
2,055,400
1 سال
2,055,400
1 سال
.help
855,600
1 سال
855,600
1 سال
855,600
1 سال
.holiday
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.host
2,672,000
1 سال
2,672,000
1 سال
2,672,000
1 سال
.international
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.kitchen
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.land
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.legal
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.life
868,300
1 سال
868,300
1 سال
868,300
1 سال
.network
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.news
661,600
1 سال
661,600
1 سال
661,600
1 سال
.online
675,000
1 سال
1,027,600
1 سال
1,027,600
1 سال
.photo
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.pizza
1,488,600
1 سال
1,488,600
1 سال
1,488,600
1 سال
.plus
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.press
2,014,300
1 سال
2,014,300
1 سال
2,014,300
1 سال
.red
550,100
1 سال
550,100
1 سال
550,100
1 سال
.rehab
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.report
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.rest
1,027,600
1 سال
1,027,600
1 سال
1,027,600
1 سال
.rip
537,400
1 سال
537,400
1 سال
537,400
1 سال
.run
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.sale
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.social
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.shoes
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.site
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.school
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.space
645,300
1 سال
645,300
1 سال
645,300
1 سال
.style
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.support
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.taxi
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.tech
1,438,800
1 سال
1,438,800
1 سال
1,438,800
1 سال
.tennis
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.technology
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.tips
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.tools
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.toys
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.town
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.university
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.video
661,600
1 سال
661,600
1 سال
661,600
1 سال
.vision
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.watch
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.website
616,600
1 سال
616,600
1 سال
616,600
1 سال
.wedding
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.wiki
781,100
1 سال
781,100
1 سال
781,100
1 سال
.work
258,100
1 سال
258,100
1 سال
258,100
1 سال
.world
868,300
1 سال
868,300
1 سال
868,300
1 سال
.yoga
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.xyz
99,000
1 سال
321,900
1 سال
321,900
1 سال
.zone
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.io
1,849,800
1 سال
1,849,800
1 سال
1,849,800
1 سال
.build
2,055,400
1 سال
2,055,400
1 سال
2,055,400
1 سال
.careers
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.cash
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.cheap
868,300
1 سال
868,300
1 سال
868,300
1 سال
.city
578,700
1 سال
578,700
1 سال
578,700
1 سال
.cleaning
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.clothing
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.coffee
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.college
1,849,800
1 سال
1,849,800
1 سال
1,849,800
1 سال
.cooking
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.country
822,200
1 سال
822,200
1 سال
822,200
1 سال
.credit
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
2,712,900
1 سال
.date
821,400
1 سال
821,400
1 سال
821,400
1 سال
.delivery
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.dental
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
1,467,800
1 سال
.discount
889,000
1 سال
889,000
1 سال
889,000
1 سال
.download
821,400
1 سال
821,400
1 سال
821,400
1 سال
.fans
363,300
1 سال
363,300
1 سال
363,300
1 سال
.equipment
564,700
1 سال
564,700
1 سال
564,700
1 سال
.estate
867,600
1 سال
867,600
1 سال
867,600
1 سال
.events
867,600
1 سال
867,600
1 سال
867,600
1 سال
.exchange
867,600
1 سال
867,600
1 سال
867,600
1 سال
.farm
867,600
1 سال
867,600
1 سال
867,600
1 سال
.fish
867,600
1 سال
867,600
1 سال
867,600
1 سال
.fishing
802,300
1 سال
802,300
1 سال
802,300
1 سال
.flights
1,432,400
1 سال
1,432,400
1 سال
1,432,400
1 سال
.florist
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.flowers
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
.forsale
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.fund
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
.furniture
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.garden
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.global
2,089,600
1 سال
2,089,600
1 سال
2,089,600
1 سال
.guitars
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
4,349,300
1 سال
.holdings
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
1,471,300
1 سال
.institute
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.live
672,700
1 سال
672,700
1 سال
672,700
1 سال
.pics
869,900
1 سال
869,900
1 سال
869,900
1 سال
.media
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.pictures
315,500
1 سال
315,500
1 سال
315,500
1 سال
.rent
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
1,880,600
1 سال
.restaurant
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.services
882,800
1 سال
882,800
1 سال
882,800
1 سال
.software
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.systems
588,400
1 سال
588,400
1 سال
588,400
1 سال
.tel
376,200
1 سال
376,200
1 سال
376,200
1 سال
.theater
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.trade
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.tv
1,044,800
1 سال
1,044,800
1 سال
1,044,800
1 سال
.webcam
835,000
1 سال
835,000
1 سال
835,000
1 سال
.villas
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.training
903,900
1 سال
903,900
1 سال
903,900
1 سال
.tours
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.tickets
14,627,200
1 سال
14,627,200
1 سال
14,627,200
1 سال
.surgery
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.surf
835,800
1 سال
835,800
1 سال
835,800
1 سال
.solar
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
1,492,300
1 سال
.ski
1,467,100
1 سال
1,467,100
1 سال
1,467,100
1 سال
.singles
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.rocks
474,300
1 سال
474,300
1 سال
474,300
1 سال
.review
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.marketing
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.management
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.loan
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.limited
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.lighting
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.investments
3,876,300
1 سال
3,876,300
1 سال
3,876,300
1 سال
.insure
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.horse
417,100
1 سال
417,100
1 سال
417,100
1 سال
.glass
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.gives
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.financial
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.faith
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.fail
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
1,161,900
1 سال
.exposed
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.engineering
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
1,937,500
1 سال
.directory
744,200
1 سال
744,200
1 سال
744,200
1 سال
.diamonds
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.degree
1,501,500
1 سال
1,501,500
1 سال
1,501,500
1 سال
.deals
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.dating
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.de
420,000
1 سال
420,000
1 سال
420,000
1 سال
.creditcard
4,737,600
1 سال
4,737,600
1 سال
4,737,600
1 سال
.cool
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.consulting
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.construction
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.community
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.coach
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
1,628,100
1 سال
.christmas
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.cab
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.builders
976,300
1 سال
976,300
1 سال
976,300
1 سال
.bargains
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.associates
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.accountant
842,700
1 سال
842,700
1 سال
842,700
1 سال
.ventures
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
.hockey
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
1,405,100
1 سال
.hu.com
1,079,500
1 سال
1,079,500
1 سال
1,079,500
1 سال
.me
365,000
1 سال
490,000
1 سال
490,000
1 سال
.eu.com
646,800
1 سال
646,800
1 سال
646,800
1 سال
.com.co
344,000
1 سال
344,000
1 سال
344,000
1 سال
.cloud
558,100
1 سال
280,500
1 سال
280,500
1 سال
.co.com
863,100
1 سال
863,100
1 سال
863,100
1 سال
.ac
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
2,035,600
1 سال
.co.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.co.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.com.de
186,200
1 سال
186,200
1 سال
186,200
1 سال
.com.se
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.condos
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.contractors
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.accountants
2,811,300
1 سال
2,811,300
1 سال
2,811,300
1 سال
.ae.org
646,800
1 سال
646,800
1 سال
646,800
1 سال
.africa.com
863,100
1 سال
863,100
1 سال
863,100
1 سال
.ag
3,244,900
1 سال
3,244,900
1 سال
3,244,900
1 سال
.ar.com
822,600
1 سال
822,600
1 سال
822,600
1 سال
.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.auto
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.bayern
1,023,700
1 سال
1,023,700
1 سال
1,023,700
1 سال
.be
207,900
1 سال
207,900
1 سال
207,900
1 سال
.beer
471,000
1 سال
471,000
1 سال
471,000
1 سال
.berlin
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.bet
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.bid
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.bio
1,814,100
1 سال
1,814,100
1 سال
1,814,100
1 سال
.blackfriday
1,177,300
1 سال
1,177,300
1 سال
1,177,300
1 سال
.br.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.bz
801,300
1 سال
801,300
1 سال
801,300
1 سال
.car
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.cards
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.care
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.cars
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.casa
233,400
1 سال
233,400
1 سال
233,400
1 سال
.cc
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.ch
339,000
1 سال
339,000
1 سال
339,000
1 سال
.church
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.claims
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.club
459,600
1 سال
459,600
1 سال
459,600
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
657,600
1 سال
657,600
1 سال
657,600
1 سال
.coupons
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.cricket
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.cruises
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.cymru
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.dance
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.de.com
657,600
1 سال
657,600
1 سال
657,600
1 سال
.democrat
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.digital
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.direct
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.dog
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.enterprises
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.eu
170,100
1 سال
181,500
1 سال
170,100
1 سال
.express
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.family
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.feedback
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.foundation
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.futbol
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.fyi
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.game
13,882,500
1 سال
13,882,500
1 سال
13,882,500
1 سال
.gb.com
2,354,600
1 سال
2,354,600
1 سال
2,354,600
1 سال
.gb.net
351,200
1 سال
351,200
1 سال
351,200
1 سال
.gifts
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.golf
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.gr.com
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.gratis
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.gripe
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.guide
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.guru
940,400
1 سال
940,400
1 سال
940,400
1 سال
.hamburg
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.haus
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.healthcare
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.hiphop
611,700
1 سال
611,700
1 سال
611,700
1 سال
.hiv
7,754,400
1 سال
7,754,400
1 سال
7,754,400
1 سال
.hosting
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.house
940,400
1 سال
940,400
1 سال
940,400
1 سال
.hu.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.immo
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.immobilien
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.in.net
280,400
1 سال
280,400
1 سال
280,400
1 سال
.industries
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.ink
893,200
1 سال
893,200
1 سال
893,200
1 سال
.irish
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.jetzt
611,700
1 سال
611,700
1 سال
611,700
1 سال
.jp.net
327,600
1 سال
327,600
1 سال
327,600
1 سال
.jpn.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.juegos
423,000
1 سال
423,000
1 سال
423,000
1 سال
.kaufen
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.kim
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.kr.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.la
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.lc
848,500
1 سال
848,500
1 سال
848,500
1 سال
.lease
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.li
339,000
1 سال
339,000
1 سال
339,000
1 سال
.limo
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.loans
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.ltda
1,270,400
1 سال
1,270,400
1 سال
1,270,400
1 سال
.maison
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.me.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.memorial
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.men
810,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.mex.com
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.mn
1,697,000
1 سال
1,697,000
1 سال
1,697,000
1 سال
.mobi
271,000
1 سال
271,000
1 سال
271,000
1 سال
.moda
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.mom
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.mortgage
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.net.co
374,700
1 سال
374,700
1 سال
374,700
1 سال
.net.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.ninja
486,300
1 سال
486,300
1 سال
486,300
1 سال
.nl
210,100
1 سال
210,100
1 سال
210,100
1 سال
.no.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.nrw
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
1,312,100
1 سال
.nu
575,800
1 سال
575,800
1 سال
575,800
1 سال
.or.at
394,400
1 سال
394,400
1 سال
394,400
1 سال
.org.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.partners
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.parts
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.party
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pet
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.photography
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.photos
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.pink
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.place
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.plc.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.plumbing
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pro
199,000
1 سال
455,000
1 سال
455,000
1 سال
.productions
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.properties
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.property
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.protection
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.pub
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.pw
282,800
1 سال
282,800
1 سال
282,800
1 سال
.qc.com
775,500
1 سال
775,500
1 سال
775,500
1 سال
.racing
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.recipes
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.reise
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.reisen
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.rentals
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.repair
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.republican
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.reviews
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.rodeo
235,300
1 سال
235,300
1 سال
235,300
1 سال
.ru.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.ruhr
1,048,800
1 سال
1,048,800
1 سال
1,048,800
1 سال
.sa.com
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
1,411,900
1 سال
.sarl
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.sc
3,535,400
1 سال
3,535,400
1 سال
3,535,400
1 سال
.schule
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.science
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.se
549,500
1 سال
549,500
1 سال
549,500
1 سال
.se.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.se.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.security
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
87,184,000
1 سال
.sh
2,236,800
1 سال
2,236,800
1 سال
2,236,800
1 سال
.shiksha
469,100
1 سال
469,100
1 سال
469,100
1 سال
.soccer
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.solutions
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.srl
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.studio
705,900
1 سال
705,900
1 سال
705,900
1 سال
.supplies
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.supply
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.tattoo
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.tax
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.theatre
21,872,600
1 سال
21,872,600
1 سال
21,872,600
1 سال
.tienda
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.tires
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
3,062,800
1 سال
.today
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.uk
257,000
1 سال
257,000
1 سال
257,000
1 سال
.uk.com
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.uk.net
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
1,176,100
1 سال
.us.com
704,700
1 سال
704,700
1 سال
704,700
1 سال
.us.org
704,700
1 سال
704,700
1 سال
704,700
1 سال
.uy.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.vacations
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.vc
1,178,500
1 سال
1,178,500
1 سال
1,178,500
1 سال
.vet
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.viajes
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.vin
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.vip
470,200
1 سال
470,200
1 سال
470,200
1 سال
.voyage
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.wales
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.wien
943,600
1 سال
943,600
1 سال
943,600
1 سال
.win
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.works
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.wtf
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.za.com
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
1,529,600
1 سال
.gmbh
918,100
1 سال
918,100
1 سال
918,100
1 سال
.store
1,859,600
1 سال
1,859,600
1 سال
1,859,600
1 سال
.salon
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
1,530,900
1 سال
.ltd
470,200
1 سال
470,200
1 سال
470,200
1 سال
.stream
810,000
1 سال
810,000
1 سال
810,000
1 سال
.group
588,100
1 سال
588,100
1 سال
588,100
1 سال
.radio.am
563,300
1 سال
563,300
1 سال
563,300
1 سال
.ws
893,200
1 سال
893,200
1 سال
893,200
1 سال
.art
364,900
1 سال
364,900
1 سال
364,900
1 سال
.shop
973,000
1 سال
973,000
1 سال
973,000
1 سال
.games
486,300
1 سال
486,300
1 سال
486,300
1 سال
.dev
447,800
1 سال
447,800
1 سال
447,800
1 سال
.in
345,300
1 سال
300,100
1 سال
345,300
1 سال
.app
537,400
1 سال
537,400
1 سال
537,400
1 سال
.alaki
15,000
1 سال
15,000
1 سال
15,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده