ثبت دامنه

جهت ثبت دامنه های آی آر خود اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه ثبت تک مرحله ای استفاده نمایید

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.ac.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.co.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.org.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.net.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.id.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.sch.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.gov.ir
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال
.com
264,000
1 سال
264,000
1 سال
264,000
1 سال
.net
299,000
1 سال
299,000
1 سال
330,000
1 سال
.org
356,800
1 سال
356,800
1 سال
356,800
1 سال
.biz
521,400
1 سال
521,400
1 سال
521,400
1 سال
.info
199,000
1 سال
473,000
1 سال
473,000
1 سال
.asia
413,600
1 سال
413,600
1 سال
413,600
1 سال
.co
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.name
275,700
1 سال
275,700
1 سال
275,700
1 سال
.us
268,900
1 سال
268,900
1 سال
268,900
1 سال
.academy
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.agency
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.actor
1,102,600
1 سال
1,102,600
1 سال
1,102,600
1 سال
.apartments
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.auction
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.audio
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
.band
665,700
1 سال
665,700
1 سال
665,700
1 سال
.link
301,400
1 سال
301,400
1 سال
301,400
1 سال
.lol
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.love
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.mba
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.market
873,700
1 سال
873,700
1 سال
873,700
1 سال
.money
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.bar
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
.bike
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.bingo
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.boutique
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.black
1,683,300
1 سال
1,683,300
1 سال
1,683,300
1 سال
.blue
553,500
1 سال
553,500
1 سال
553,500
1 سال
.business
231,700
1 سال
231,700
1 سال
231,700
1 سال
.cafe
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.camera
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.camp
1,497,800
1 سال
1,497,800
1 سال
1,497,800
1 سال
.capital
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.center
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.catering
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.click
301,400
1 سال
301,400
1 سال
301,400
1 سال
.clinic
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.codes
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.company
231,700
1 سال
231,700
1 سال
231,700
1 سال
.computer
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.chat
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.design
1,365,000
1 سال
1,365,000
1 سال
1,365,000
1 سال
.diet
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
.domains
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.email
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.energy
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
.engineer
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.expert
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.education
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.fashion
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.finance
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.fit
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.fitness
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.football
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.gallery
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.gift
551,400
1 سال
551,400
1 سال
551,400
1 سال
.gold
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
.graphics
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.green
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
.help
860,900
1 سال
860,900
1 سال
860,900
1 سال
.holiday
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.host
2,688,500
1 سال
2,688,500
1 سال
2,688,500
1 سال
.international
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.kitchen
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.land
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.legal
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.life
873,700
1 سال
873,700
1 سال
873,700
1 سال
.network
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.news
665,700
1 سال
665,700
1 سال
665,700
1 سال
.online
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
.photo
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.pizza
1,497,800
1 سال
1,497,800
1 سال
1,497,800
1 سال
.plus
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.press
2,026,800
1 سال
2,026,800
1 سال
2,026,800
1 سال
.red
553,500
1 سال
553,500
1 سال
553,500
1 سال
.rehab
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.report
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.rest
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
.rip
540,700
1 سال
540,700
1 سال
540,700
1 سال
.run
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.sale
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.social
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.shoes
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.site
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.school
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.space
649,300
1 سال
649,300
1 سال
649,300
1 سال
.style
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.support
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.taxi
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.tech
1,447,600
1 سال
1,447,600
1 سال
1,447,600
1 سال
.tennis
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.technology
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.tips
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.tools
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.toys
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.town
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.university
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.video
665,700
1 سال
665,700
1 سال
665,700
1 سال
.vision
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.watch
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.website
620,400
1 سال
620,400
1 سال
620,400
1 سال
.wedding
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.wiki
785,900
1 سال
785,900
1 سال
785,900
1 سال
.work
259,800
1 سال
259,800
1 سال
259,800
1 سال
.world
873,700
1 سال
873,700
1 سال
873,700
1 سال
.yoga
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.xyz
331,800
1 سال
331,800
1 سال
331,800
1 سال
.zone
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.io
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
.build
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
.careers
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.cash
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.cheap
873,700
1 سال
873,700
1 سال
873,700
1 سال
.city
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.cleaning
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.clothing
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.coffee
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.college
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
.cooking
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.country
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.credit
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
2,729,700
1 سال
.date
826,400
1 سال
826,400
1 سال
826,400
1 سال
.delivery
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.dental
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.discount
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.download
826,400
1 سال
826,400
1 سال
826,400
1 سال
.fans
365,600
1 سال
365,600
1 سال
365,600
1 سال
.equipment
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.estate
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.events
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.exchange
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.farm
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.fish
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.fishing
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.flights
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.florist
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.flowers
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
.forsale
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.fund
1,456,100
1 سال
1,456,100
1 سال
1,456,100
1 سال
.furniture
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.garden
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.global
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
2,068,000
1 سال
.guitars
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
4,304,400
1 سال
.holdings
1,456,100
1 سال
1,456,100
1 سال
1,456,100
1 سال
.institute
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.live
665,700
1 سال
665,700
1 سال
665,700
1 سال
.pics
860,900
1 سال
860,900
1 سال
860,900
1 سال
.media
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.pictures
312,200
1 سال
312,200
1 سال
312,200
1 سال
.rent
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
1,861,200
1 سال
.restaurant
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.services
873,700
1 سال
873,700
1 سال
873,700
1 سال
.software
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.systems
582,400
1 سال
582,400
1 سال
582,400
1 سال
.tel
372,400
1 سال
372,400
1 سال
372,400
1 سال
.theater
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.trade
826,400
1 سال
826,400
1 سال
826,400
1 سال
.tv
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
1,034,000
1 سال
.webcam
826,400
1 سال
826,400
1 سال
826,400
1 سال
.villas
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.training
894,600
1 سال
894,600
1 سال
894,600
1 سال
.tours
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.tickets
14,476,400
1 سال
14,476,400
1 سال
14,476,400
1 سال
.surgery
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.surf
827,200
1 سال
827,200
1 سال
827,200
1 سال
.solar
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
1,476,900
1 سال
.ski
1,452,000
1 سال
1,452,000
1 سال
1,452,000
1 سال
.singles
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.rocks
469,400
1 سال
469,400
1 سال
469,400
1 سال
.review
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.marketing
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.management
736,500
1 سال
736,500
1 سال
736,500
1 سال
.loan
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.limited
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.lighting
736,500
1 سال
736,500
1 سال
736,500
1 سال
.investments
3,836,300
1 سال
3,836,300
1 سال
3,836,300
1 سال
.insure
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
.horse
412,800
1 سال
412,800
1 سال
412,800
1 سال
.glass
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.gives
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.financial
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
.faith
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.fail
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
1,149,900
1 سال
.exposed
736,500
1 سال
736,500
1 سال
736,500
1 سال
.engineering
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
1,917,500
1 سال
.directory
736,500
1 سال
736,500
1 سال
736,500
1 سال
.diamonds
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
.degree
1,486,000
1 سال
1,486,000
1 سال
1,486,000
1 سال
.deals
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.dating
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
.de
180,200
1 سال
134,400
1 سال
134,400
1 سال
.creditcard
4,688,800
1 سال
4,688,800
1 سال
4,688,800
1 سال
.cool
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.consulting
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.construction
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.community
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.coach
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
1,611,300
1 سال
.christmas
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.cab
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.builders
966,300
1 سال
966,300
1 سال
966,300
1 سال
.bargains
834,000
1 سال
834,000
1 سال
834,000
1 سال
.associates
834,000
1 سال
834,000
1 سال
834,000
1 سال
.accountant
834,000
1 سال
834,000
1 سال
834,000
1 سال
.ventures
1,390,600
1 سال
1,390,600
1 سال
1,390,600
1 سال
.hockey
1,390,600
1 سال
1,390,600
1 سال
1,390,600
1 سال
.hu.com
1,068,300
1 سال
1,068,300
1 سال
1,068,300
1 سال
.me
477,800
1 سال
477,800
1 سال
477,800
1 سال
.eu.com
640,100
1 سال
640,100
1 سال
640,100
1 سال
.com.co
340,400
1 سال
340,400
1 سال
340,400
1 سال
.cloud
552,400
1 سال
277,600
1 سال
277,600
1 سال
.co.com
854,200
1 سال
854,200
1 سال
854,200
1 سال
.ac
2,031,800
1 سال
2,031,800
1 سال
2,031,800
1 سال
.co.at
390,400
1 سال
390,400
1 سال
390,400
1 سال
.co.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.com.de
184,300
1 سال
184,300
1 سال
184,300
1 سال
.com.se
370,900
1 سال
370,900
1 سال
370,900
1 سال
.condos
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.contractors
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.accountants
2,782,300
1 سال
2,782,300
1 سال
2,782,300
1 سال
.ae.org
640,100
1 سال
640,100
1 سال
640,100
1 سال
.africa.com
854,200
1 سال
854,200
1 سال
854,200
1 سال
.ag
3,211,500
1 سال
3,211,500
1 سال
3,211,500
1 سال
.ar.com
814,100
1 سال
814,100
1 سال
814,100
1 سال
.at
390,400
1 سال
390,400
1 سال
390,400
1 سال
.auto
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
.bayern
1,013,200
1 سال
1,013,200
1 سال
1,013,200
1 سال
.be
205,700
1 سال
205,700
1 سال
205,700
1 سال
.beer
466,100
1 سال
466,100
1 سال
466,100
1 سال
.berlin
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
.bet
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.bid
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.bio
1,795,400
1 سال
1,795,400
1 سال
1,795,400
1 سال
.blackfriday
1,165,200
1 سال
1,165,200
1 سال
1,165,200
1 سال
.br.com
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
.bz
793,100
1 سال
793,100
1 سال
793,100
1 سال
.car
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
.cards
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.care
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.cars
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
.casa
231,000
1 سال
231,000
1 سال
231,000
1 سال
.cc
370,900
1 سال
370,900
1 سال
370,900
1 سال
.ch
335,500
1 سال
335,500
1 سال
335,500
1 سال
.church
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.claims
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.club
454,800
1 سال
454,800
1 سال
454,800
1 سال
.cn
799,000
1 سال
766,000
1 سال
799,000
1 سال
.cn.com
650,800
1 سال
650,800
1 سال
650,800
1 سال
.coupons
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.cricket
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.cruises
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.cymru
557,500
1 سال
557,500
1 سال
557,500
1 سال
.dance
698,600
1 سال
698,600
1 سال
698,600
1 سال
.de.com
650,800
1 سال
650,800
1 سال
650,800
1 سال
.democrat
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.digital
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.direct
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.dog
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.enterprises
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.eu
168,300
1 سال
179,700
1 سال
168,300
1 سال
.express
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.family
698,600
1 سال
698,600
1 سال
698,600
1 سال
.feedback
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.foundation
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.futbol
370,900
1 سال
370,900
1 سال
370,900
1 سال
.fyi
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.game
13,739,400
1 سال
13,739,400
1 سال
13,739,400
1 سال
.gb.com
2,330,300
1 سال
2,330,300
1 سال
2,330,300
1 سال
.gb.net
347,500
1 سال
347,500
1 سال
347,500
1 سال
.gifts
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.golf
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.gr.com
557,500
1 سال
557,500
1 سال
557,500
1 سال
.gratis
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.gripe
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.guide
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.guru
930,700
1 سال
930,700
1 سال
930,700
1 سال
.hamburg
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
.haus
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.healthcare
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.hiphop
605,400
1 سال
605,400
1 سال
605,400
1 سال
.hiv
7,674,500
1 سال
7,674,500
1 سال
7,674,500
1 سال
.hosting
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.house
930,700
1 سال
930,700
1 سال
930,700
1 سال
.hu.net
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.immo
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.immobilien
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.in.net
277,500
1 سال
277,500
1 سال
277,500
1 سال
.industries
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.ink
884,000
1 سال
884,000
1 سال
884,000
1 سال
.irish
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.jetzt
605,400
1 سال
605,400
1 سال
605,400
1 سال
.jp.net
324,200
1 سال
324,200
1 سال
324,200
1 سال
.jpn.com
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
.juegos
418,700
1 سال
418,700
1 سال
418,700
1 سال
.kaufen
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.kim
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.kr.com
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.la
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.lc
839,700
1 سال
839,700
1 سال
839,700
1 سال
.lease
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.li
335,500
1 سال
335,500
1 سال
335,500
1 سال
.limo
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.loans
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
.ltda
1,257,300
1 سال
1,257,300
1 سال
1,257,300
1 سال
.maison
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.me.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.memorial
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.men
801,700
1 سال
801,700
1 سال
801,700
1 سال
.mex.com
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.mn
1,679,500
1 سال
1,679,500
1 سال
1,679,500
1 سال
.mobi
268,200
1 سال
268,200
1 سال
268,200
1 سال
.moda
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.mom
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.mortgage
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
.net.co
370,900
1 سال
370,900
1 سال
370,900
1 سال
.net.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.ninja
481,300
1 سال
481,300
1 سال
481,300
1 سال
.nl
208,000
1 سال
208,000
1 سال
208,000
1 سال
.no.com
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.nrw
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
1,298,500
1 سال
.nu
569,900
1 سال
569,900
1 سال
569,900
1 سال
.or.at
390,400
1 سال
390,400
1 سال
390,400
1 سال
.org.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.partners
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.parts
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.party
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.pet
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.photography
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.photos
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.pink
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.place
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.plc.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.plumbing
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.pro
199,000
1 سال
399,000
1 سال
399,000
1 سال
.productions
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.properties
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.property
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.protection
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
.pub
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.pw
279,900
1 سال
279,900
1 سال
279,900
1 سال
.qc.com
767,500
1 سال
767,500
1 سال
767,500
1 سال
.racing
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.recipes
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.reise
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
.reisen
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.rentals
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.repair
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.republican
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.reviews
698,600
1 سال
698,600
1 سال
698,600
1 سال
.rodeo
232,900
1 سال
232,900
1 سال
232,900
1 سال
.ru.com
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
.ruhr
1,038,000
1 سال
1,038,000
1 سال
1,038,000
1 سال
.sa.com
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
1,397,300
1 سال
.sarl
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.sc
3,499,000
1 سال
3,499,000
1 سال
3,499,000
1 سال
.schule
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.science
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.se
543,900
1 سال
543,900
1 سال
543,900
1 سال
.se.com
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.se.net
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.security
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
86,285,100
1 سال
.sh
2,213,700
1 سال
2,213,700
1 سال
2,213,700
1 سال
.shiksha
464,200
1 سال
464,200
1 سال
464,200
1 سال
.soccer
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.solutions
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.srl
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.studio
698,600
1 سال
698,600
1 سال
698,600
1 سال
.supplies
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.supply
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.tattoo
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.tax
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.theatre
21,647,100
1 سال
21,647,100
1 سال
21,647,100
1 سال
.tienda
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.tires
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
3,031,300
1 سال
.today
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.uk
254,300
1 سال
254,300
1 سال
254,300
1 سال
.uk.com
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.uk.net
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
1,164,000
1 سال
.us.com
697,500
1 سال
697,500
1 سال
697,500
1 سال
.us.org
697,500
1 سال
697,500
1 سال
697,500
1 سال
.uy.com
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
.vacations
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.vc
1,166,300
1 سال
1,166,300
1 سال
1,166,300
1 سال
.vet
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.viajes
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.vin
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.vip
465,400
1 سال
465,400
1 سال
465,400
1 سال
.voyage
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.wales
557,500
1 سال
557,500
1 سال
557,500
1 سال
.wien
933,900
1 سال
933,900
1 سال
933,900
1 سال
.win
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.works
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.wtf
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.za.com
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
1,513,900
1 سال
.gmbh
908,600
1 سال
908,600
1 سال
908,600
1 سال
.store
1,840,500
1 سال
1,840,500
1 سال
1,840,500
1 سال
.salon
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
1,515,100
1 سال
.ltd
465,400
1 سال
465,400
1 سال
465,400
1 سال
.stream
801,700
1 سال
801,700
1 سال
801,700
1 سال
.group
582,000
1 سال
582,000
1 سال
582,000
1 سال
.radio.am
557,500
1 سال
557,500
1 سال
557,500
1 سال
.ws
884,000
1 سال
884,000
1 سال
884,000
1 سال
.art
361,100
1 سال
361,100
1 سال
361,100
1 سال
.shop
963,000
1 سال
963,000
1 سال
963,000
1 سال
.games
481,300
1 سال
481,300
1 سال
481,300
1 سال
.dev
443,200
1 سال
443,200
1 سال
443,200
1 سال
.in
341,800
1 سال
297,000
1 سال
341,800
1 سال
.app
531,800
1 سال
531,800
1 سال
531,800
1 سال
.alaki
5,000
1 سال
5,000
1 سال
5,000
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

تمدید / انتقال دامنه به ما

جهت تمدید و یا انتقال دامنه آی آر به پرشین ریجستر اکیدا توصیه می کنیم از منوی دامنه ها گزینه تمدید تک مرحله ای را انتخاب نمایید*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده